Slava Ukraine

Lehenumber 30. mai 2007 Nr 22 Archives - Eesti Kirik

* * *

Looja, Lunastaja, Lohutaja –Sina üks – kolmainus.Ainus, kõigi päevade märkaja,Tule Pühas Vaimus,Täna, homme, ajas ja ajata.Ka piisas pisemasVõin kogu Sinu täiust kohata.Nõnda saada seotudKõigi Su uskujate hulgaga,Valguses punutud,Looja-Poja tulemist oodata.Siis on kõik üksainus.  Tule, Issand Jeesus! Naatan Haamer

KOGUDUSE-ELU UUENDAMISE LÄVEL

/…/ Uus alus Et minu kirjad mitte pikemaks ei veniks kui kuulsa meremao saba, siis võin ainult üleüldistes joontes ehituseplaani üles tähendada. Kohalik kogudus, linnas ja maal, valitseb enese üle ise ja otsustab ise oma eluküsimused. Kirikliku elu uus alus saagu nii lai kui kogudus! Koguduse-koosolek valib kolme aasta pääle kirikunõukogu. Valida võib iga täisealine koguduse ...

Agenda uuendamine

EELK kodulehel Intranetis on tutvumiseks üleval kaks uut kirikukäsiraamatu eelnõu: «Kasuaaltalituste käsiraamat» (III osa) ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat» (IV osa). Juba 23. jaanuaril esitles liturgiakomisjon vaimulike konverentsil kirikukäsiraamatu ehk agenda I osa «Jumalateenistuste käsiraamat». Materjal on tutvumiseks üleval Intranetis. Aasta ...

Eestpalves on…

Leesi, Koeru ja Lääne-Nigula kogudus ning õpetajad Jaanus Jalakas, Allan Praats, Elve Bender ja Leevi Reinaru ning koguduste juhatuste esimehed Karli Lambot, Õnne Kuriks ja Tiina Võsu. Koeru kogudus palub eestpalvesse võtta ka oma ustavad töötegijad Õilme Liini, Vambola Liini ja Ele-Maie Laaniste. Igavene Jumal, Sinu teed on ainult headus ja tõde neile, kes jäävad Sinu osadusse ja ...

Esimene eesti koguduste esindajate koosolek

Neil päevil 90 aasta eest oli õhus tunda ärevust. 13. mail oli ajalehes Postimees avaldatud üleskutse kõikidele Eestimaa koguduste asemikele tulla 31. maiks kokku Tartusse Treffneri Gümnaasiumisse, et arutada oma kiriku vabakirikuks ümberkorraldamise võimalusi. Kolmel maikuu pühapäeval kuulutati seda rahutuks tegevat uudist ka kõikides Eestimaa kirikutes. Ootusärevus oli suur. ...

Kirikuaias kõlas kaunis koorimuusika

Pühapäeval, 27. mail oli Tallinna Nõmme Rahu kirikus ja kiriku aias praostkonna laulupäev. Lastekontserti oli kuulamas kirikutäis rahvast. Laulsid Jaani, Kaarli ja Nõmme koguduse lapsed Maris Lendi, Kaie Tanneri, Maarian Lendi ja Imbi Laasi juhendamisel. Kaks väikest viiulipala esitas Eimi Mirjam Sander. Kirikuaia kontserdil laulsid kõik traditsioonilised koorid, nii ühendkoorina kui ka sega-, nais-, laste- ja ...

3. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Chichesteri piiskopkond ja piiskopid John Hind, Wallace Benn (Lewesi piiskop) ning Lindsay Urwin (Horshami piiskop). Palvetame misjoni- ja evangelismiprogrammi «Käi teel» õnnestumise eest. Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja piiskop Voittu Huotari. Palvetame vaimulike suvelaagrite eest piiskopkonnas – et Issand saaks nende kaudu inimesi ...

Mälestuskilde käidud teelt

Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel.

Eesti Evangeelne Luterlik  Kirik 1940ndail ja 1950ndail aastail Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel. Keeruliseks muutus meie kirikuelu, kui 21. juunil 1940 kaotas Eesti iseseisvuse. Ja keeruline on sellest üle poole sajandi hiljem kirjutada. Võtan appi Riho Altnurme doktoritöö ...

Oikumeeniliste tekstide kogumik ilmunud

Eesti Kirikute Nõukogu ja Usuteaduse Instituut esitlevad täna kell 15 Usuteaduse Instituudis XX sajandi olulisemate oikumeeniliste originaaltekstide tõlgete kogumikku «Documenta oecumenica». Kogumiku eesmärgiks on nii globaalselt kui ka lokaal-selt oluliste oikumeeniliste tekstide edasiandmine eesti keeles ning ka oikumeenilise mõtte ja liikumise edendamine Eestis. Lisaks oikumeeniliste originaaltekstide tõlgetele ...

Pikk tee tõi Tormasse Kärla naiste laulu

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees.

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees. Kirikukoori juhiks on särasilmne, alati rõõmsameelne ja optimismi süstiv Ülle Vallaste. Pühapäeviti käiakse ustavalt kooriproovis, inglid on harjutusruumis ja toovad kaasa taevaliku puudutuse. Laul teeb meele mõnusaks ning kooriliikmed on hoolivad ja toetavad üksteist. Lauljaid on 12, aga võiks olla rohkem, meie seas on ...

Nüüd oleme võrdsed

Sõrve poolsaart seovad juba kaheksakümnendate aastate lõpust sõprussidemed Luviaga. Vastastikku on käidud külas, Sõrve muusikakollektiivid on esinenud Luvias ning Luvia muusikud on üles astunud Jämajas ja Salmel. Märkimata ei saa jätta Luvia-poolset materiaalset tuge Sõrve kogudustele. Luvia koguduse delegatsioon viibis 17.–20. maini Saaremaal. Tutvuti Kuressaare ...

Pühakodade programm toimib siiski

Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 738 000). Ideaalne graafik ja väike töömaht võimaldas rahuliku ettevalmistuse ja pausideta töö. Ei kolimiskulusid ega objekti vahepealset konserveerimist. Kahe viimase aasta raha pandi kokku ja töötati 2006. a septembrist käesoleva aasta maini. Tööd: laetalastiku asendamine ja proteesimine, uus laelaudis; katusekandmiku restaureerimine ja uus katusekate. Objekt taaspühitsetakse 30. juunil kell 14.

2003. aastal vabariigi valitsuse ning nii muinsuskaitse kui ka kiriku heakskiidu pälvinud riiklikule programmile «Pühakodade säilitamine ja areng» seati kõrge eesmärk – tuua kümne aastaga Eesti erinevate konfessioonide kirikud avariiohtlikust olukorrast välja. Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 ...

Birgitta lugu on kõnekas ka praegu

«Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.

Helme-Tõrva rahval oli emadepäeva eelõhtul ülev võimalus näha etendust «Birgitta». «Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.Etenduse tegi eriliseks see, et näidend on lavastatud Helmest pärit kirjaniku Salme Raatma poeemi «Pirita peegeldused» põhjal. Linna külast pärit kirjanik Kirjanik Salme Raatma on sündinud 25. juunil 1915 Helme naabruses Linna külas ...

Kui ees on reis islamiriiki

Ilmunud on ajakirjaniku ja reisijuhi Juune Holvanduse raamat «Arabesk, vesipiip ja umma». Raamatusse on kogutud elamused Tadžikistanis, Usbekistanis, Türgis, Tuneesias, Marokos ja Egiptuses kogetust ja nähtust eurooplase pilgu läbi. Autor loodab, et selle kaudu tulevad lugejale need üldiselt kauged ja arusaamatud maad natuke lähemale. Millest kirjutab Sinu vastilmunud raamat? Raamat jutustab eesti naise pilguga ...

Sõdurid, arstid, hambaarstid, kaubapoodide omanikud…

Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.

Esimesed andmed Eestis elanud juutide kohta pärinevad 1333. aastast Tallinnast, Eesti Juudi Kogukond on vanim pärast II maailmasõda järjepidevalt tegutsenud vähemusrahvuse ühendus.Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.Rahvaluuleteadlane professor Oskar Loorits on kirjutanud 1957. aastal ülevaatliku artikli juutidest eesti folklooris ja ütleb sealses ...