Lehenumber » Väljaanded » 13. september 2006 Nr 37

Mõtteid isast ja ta ajast, 3.

(Algus EK nr 35/23.8.) Enn Soosaar Isast jäi maha viis jooksvat riiulimeetrit kladesid. Need on täis kirjutatud ta jutlusi, piiblitunde, ettekandeid, kõnesid, varasemad pärit kolmekümnendatest, viimased üheksakümnendate alguse aastatest. Talle ei tekitanud raskusi ilma tekstita kõneleda, ja eks suurem osa ta erinevaid esinemisi olidki (näiliselt) eksprompt ülesastumised. Isast jäi maha ...

Usk ja konflikt keskajast 11. septembrini, 4.

Religioonil on ka tänasel päeval olemas võime õigustada poliitilist võimu või võimule vastuhakkamist, õigustada sõda või rahu, toetada riikidevahelist koostööd või sõda. Seda rolli on religioon ühiskonnas ja poliitikas alati täitnud ning kui religiooni aseained on suurest poliitikast taandumas, on arusaadav, et religioonist on taas saamas üks poliitilise ...

Näha Jeesust Kristust kirkuses ja aus

Olen harva tundnud sellist ebakindlust pühakirja üle jutlustamisel, nagu tunnen täna õhtul Johannese evangeeliumi 17. peatüki puhul. Siin on püha maa (2Ms 3:5). Jeesus on lõpetanud oma lahkumiskõned jüngritele (Jh 13:31–16:33), ja nüüd ta pöördub oma taevase Isa poole. Me tohime Jeesuse palvet pealt kuulata. Kas ei ole imepärane saada teada, milliseid sõnu Jeesus ...

Uskuda, usaldada ja ustav olla

Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi.

Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi. Pühapäeval, 10. septembril kogunes Valga Peetri-Luke kogudus tänujumalateenistusele, millega tähistati koguduse 126. aastapäeva ja õpetaja Peep Audova kauaaegset teenimist. Peapiiskop Andres Põder andis Peep Audovale üle EELK teeneteristi. Kuigi tavapärane jumalateenistuse aeg oli tunni võrra hilisemaks lükatud, oli Valga ...

Õpilane on kasvanud suureks

Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse.

Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse. Neljapäeval, 7. septembril ordineeris peapiiskop Andres Põder Tarvastu kirikus diakoniks Anna-Liisa Vaheri. Olime Eesti Kiriku toimetuses seda päeva pikalt oodanud, kaasa elanud meie reporteri Anna-Liisa õpingutele, tema loomevaludele jutlust või ajalehele luuletusi kirjutades. Pisut nukrust on minus, kui hommikul töölaua taha istudes ei tule tuppa enam mu ...

Valikuvabadusest

Joel Luhamets

Kirikus on vaidlusi tekitanud küsimus inimese tahtevabadusest. Kui vaba on patust rikutud inimese tahe valikute tegemisel? Kas ja millised asjaolud mõjutavad meid usulisi ja ka muid otsuseid langetades? Presidendi valimised on selgesti välja toonud inimese mitmesuguse seotuse. Oleme seadusega loobunud otsevalimise õigusest. Parlamendi valimisel näiliselt isikuid valides oleme valinud tegelikult erakondi. Kohaliku omavalitsuse volikogu ...

Võtke mind ka mängu!

Image

Neli aastat tagasi kirjutas toonane Pärnu praost Andres Põder Eesti Kiriku juhtkirjas (06.11.2002), et kirikuelu võib võrrelda jalgpallivõistlusega, kus väljakul hingeldades tormab 22 mängijat, tribüünil aga mõnuleb kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Selliseks mängumeeskonnaks on koguduse aktiiv ühes kapteni, st vaimulikuga. Mis on «reakristlaste» ...

Eesti Kirikust nr 37 saate lugeda veel

1. lk Tiiu Pikkur. Toomkirikus tähistati Porvoo lepingu 10. aastapäeva Reedel, 8. septembril toimus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Porvoo deklaratsiooni 10. aastapäeva tänujumalateenistus.   2. lk EK. Konsistooriumi septembrikuu koosolekul Meeli Pärtelpoeg. Tunnustati teenekaid kirikuliikmeid Tooni Leedjärvele anti pikaajalise töö eest kirikumuusikuna Kullamaa koguduses ja Lääne ...

Nädal

    12.–18.9. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (end. Leuenbergi Kirikute Osadus) 6. täiskogu Budapestis. EELK delegaadina osaleb õp Thomas Andreas Põder. 13.9. Eesti Kiriku kolleegiumi koosolek. 16.9. Koraalimängu seminar Türi kirikus. 17.9. Petseris tähistatakse kiriku 80. aastapäeva.

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Nõva koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega saata EELK peapiiskopile 1. oktoobriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Lisainfo: Nõva koguduse juhatuse esimees Haljand Kotelnikov, tel 507 8716.

EELK Konsistoorium teatab, et endiselt on vakantne

Valga koguduse õpetaja ametikoht. Soovijail palume võtta ühendust peapiiskopiga enne 20. septembrit tel 627 7350.

EELK Konsistoorium soovib oma arhiivile muretseda järgmised ajalehe Eesti Kirik

aastakäigud: 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 ja 1996. Info: Janis Tobreluts, tel 627 7371 või 517 5136; janis.tobreluts@eelk.ee

Esseevõistlus religioonist ja teadusest

Hiljuti võis meediast lugeda, et paavst Benedictus XVI arutas septembri esimesel nädalavahetusel kinniste uste taga koos mitme lähedase isikuga religiooni ja loodusteaduste suhteid. Spekuleeriti isegi, et arutelu käigus võidakse vormida katoliku kiriku uus nägemus evolutsioonist. Ehk on see meiegi ajalehtedesse jõudnud uudis parim näide religiooni ja loodusteaduste suhte mõtestamise jätkuvast ...

Loengusari «Kirik ja kihelkond» Tallinna Rahvaülikoolis

17. oktoobrist kuni 10. aprillini toimub kord kuus teisipäeviti kl 18–19.30Kursuse hind 560 kr, kevadel ekskursioon Virumaale (ei ole hinna sees). Info: Ülle Võrno, Tallinna Rahvaülikool. E-post: ylle@kultuur.ee; tel 660 4886; www.kultuur.ee