Lehenumber » Väljaanded » 14. juuni 2006 Nr 27

LNÜ suveseminar toimub 10.–12. augustini

Mõdrikul Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli ruumes.Teema: Teenimise viisid. Toimuvad loengud, rühmatööd, meisterdamisringid. Info tel 627 7373;  www.eelk.ee/lny

Vastavalt kehtestatud korrale

helistatakse leinapäeval, 14. juunil kell 12 kirikukelli.

65 aastat suurest massiküüditamisest

Tiit Salumäe

On kuupäevi, mis ei tohi ununeda eesti rahva mälust. Üheks niisuguseks on 14. juuni aastal 1941. Tiit SalumäeÕieti peame meenutama sellega koos ühtekokku viit küüdituslainet. Nende käigus viidi külmale maale umbes 35 000 inimest. Kodumaale tagasi jõudsid vähesed. Lisame siia vastupanus hukkunute umbes 10 000 nimetut hauda Eestimaa metsades ja soodes. Läänemere lainetes hukkunud umbes 7000 ...

Eesti Kirikust nr 27 saate lugeda veel:

1. lk EK. Valga aukodanik Pühapäeval toimus Valga kirikus pidulik kontsert, mille lõpus linnapea kuulutas Valga linna aukodanikuks kirikuõpetaja Peep Audova. Monika Reedik. Saksa kogudusel uus õpetaja 13. juunil Püha Vaimu kirikus toimunud jumalateenistustel seati ametisse Nõmme Saksa Lunastaja koguduse uus õpetaja Matthias Burghardt (fotol), kes hakkab saksakeelseid teenistusi pidama ka Tartus ja ...

Kogu mõeldav ja mõeldamatu õnnistus

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles ...