Lehenumber » Väljaanded » 26. aprill 2006 Nr 18/19

Jumal töötab igaühe kaudu

Vallo Ehasalu

See jutlus on vanemaile ja karjastele. See jutlus on sullegi, kui sa ka pole kirikuõpetaja. Sinulgi on side karjaseametiga. Võib-olla täidad koguduses mingit ülesannet, oled valitud nõukokku. Võib-olla kujuned kristlasena ja ükskord hakatakse ka sinu peale lootma. «Karjapoiss on kuningas,» on laulnud Jakob Hurt. Ja temast, karjapoisist Võrumaalt, sai tuntud kirikuõpetaja, eesti rahva vaimne ...

Tulemas on une- ja hällilaulude kontsert «Äiu-ää»

Emadepäeval, 14. mail kl 14 oodatakse Tartu Maarja koguduse majja Õpetaja tn 5 une-ja hällilaule laulma kõiki soovijaid. Kontserdiga tähistatakse emadepäeva ja väärtustatakse unelaulude laulmist ja sidet emade ning laste vahel. Pärast pakutakse kooki ja kohvi! Osavõtusoovijatel registreerida 30. aprilliks koguduse kirikumuusik Elke Undi aadressile: elke.unt @ kultuur.edu.ee või telefonil 5665 ...

Annetused instituudi arenguks

Usuteaduse Instituudi 60. sünnipäeva eel on põhjust mõelda instituudile kui ühisele kodule, mis vajab toetust ka tulevikus. Kui kellelgi on soov ja võimalus toetada instituudi homset tööd, siis saab seda teha stipendiumifondi kontole 10220044486010 SEB Eesti Ühispangas, raamatukogule kirjanduse hankimise kontole 221026943904 Hansapangas.

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Tarvastu koguduse õpetaja ametikoha.

Kandideerimisavaldus saata EELK peapiiskopile 10. maiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Lisainfo: Tarvastu koguduse juhatuse esimees Irja Vell, tel 5346 8538.

Nädal

25.4. XXVII Kirikukogu 2. istungjärk Põltsamaa pastoraadis. 28.4. Jan-Jürgen Wasmuthi seminar koorijuhtidele teemal «Koori lahtilaulmine» UIs. 29.4. Puhja pastoraadis kl 11 kohtumine Hargla koguduse liikme, endise metsavenna Alfred Käärmanniga. 2.5. kl 17 Tallinnas Niguliste muuseumis loengusarja «Sild ajalukku – kirikukunst Eestis» raames Krista Kodrese loeng «Kunst ja teoloogia. Luterlik ...

Tähelepanu all kultuuripärand

Hageri kiriku vana akent remondib restauraator Elmar Lääne. Lõunatiiva otsaaken on kõige rikkalikuma ornamentikaga. Möödunud teisipäeval algas kuu aega kestev rahvusvaheline muinsuskaitsekuu. Selle aasta muinsuskaitsepäevade teema on «Saabumise ja lahkumise paigad», tähelepanu all on ajaloolised postijaamad, sadamakohad, raudtee- ning bussijaamad. Samas jätkab Muinsuskaitseamet 2004. a kevadel alanud ...

Skulptori kingitus kodukirikule

Skulptor Mati Karmini Tallinna Toomkogudusele kingitud krutsifiks.Pühapäeval seisis Tallinna Piiskopliku Toomkiriku altari ees leeriõnnistusel 25 leerilast. Teiste hulgas ka skulptor Mati Karmin abikaasa Lemmiga.Kolm kuud väldanud leeriõpetus muutis tunduvalt pere seniseid nädalalõpu traditsioone, mida tavaliselt sisustati Eestimaal ringi sõites. Nüüd oldi  laupäeviti õppetunnis ja ...

On usku, on ka inimesi

Sirje Semm

Viimastel nädalatel oleme toimetuses seoses Usuteaduse Instituudi 60. aastapäevaga tavatult rohkem uurinud selle kooli ajalugu, küsitlenud vilistlasi, kogunud mälestusi. Nädalavahetusel tegelesin aga instituudi tänase päevaga, lugedes tudengite meediakursuse arvestustöid.Paar tööd on aluseks seadnud religiooniteema käsitluse ilmalikus meedias. Töid lugedes ja endagi ajakirjanduskogemusele tuginedes tabasin end ...

Pühakoda või kontserdisaal?

Pärast seda, kui Reet Linna oli ühes Eesti maakirikus rahvaga koos laulnud «Liisal olid rinnad ümarad ja kõrged...», on kirikuringkondades taas hakatud rääkima sellest, missugune muusika sobib või ei sobi kirikusse. 8. aprillil Usuteaduse Instituudis toimuma pidanud seminari kutses öeldakse: «Muusikaelu Eestimaal on aktiivne ja kirik esinemiskohana paljudele atraktiivne. Korraldatakse erinevaid kontserte ja ...

Eesti Kirikust nr 18/19 saate lugeda veel:

1. lk10 aastat Porvoo ühisavaldusestPorvoo lepinguga on ühinenud kuus anglikaani kirikut ja kuus Põhjamaade ja Balti luterlikku kirikutEK. Kirikukogu PõltsamaalEile, 25. aprillil toimus Põltsamaal EELK kõrgeima seadusandliku ja korraldava organi – kirikukogu – korraline kevadistungjärk, täpsemalt EELK XXVII Kirikukogu 2. istungjärk, mille kutsus kokku peapiiskop.  2. lkEK. Konsistooriumi ...