Slava Ukraine

Lehenumber 26. aprill 2006 Nr 18/19 Archives - Eesti Kirik

Religiooniloolaste selts

3.–4. aprillil Tartu Ülikoolis toimunud rahvusvahelise konverentsi «Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises» raames loodi Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts (EAUS), mis asutajate kinnitusel ühendab Eesti religiooniloolasi.Konverentsil käsitletavad teemad puudutasid nii religiooniuurimise teooriat ja metodoloogiat kui ka konkreetsete usuliste praktikate analüüsi. Kuigi konverentsi, mis tõi kokku oma ala mainekaid ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

Viru Haljala kirikus on koguduse õpetaja Margit Nirgi eestvõttel lammutatud aastakümneid keskaegset kivialtarit varjanud puitkast. Ta ütleb, et oli varem kuulnud kivialtari olemasolust, aga palju selliseid kivialtareid üldse Eestis võiks olla, ei oska ta arvata.Haljala gümnaasiumis kunsti- ja kultuurilugu õpetav Nirgi on enda sõnul õmblejanna lapselaps ja pöörab tähelepanu pisiasjadele: ...

Kaitseväe kabelis oli leeripüha

Teisel ülestõusmispühal, 17. aprillil oli Tapa väljaõppekeskuse kabelis ristimis- ja leeritalitus, kus leeriõnnistuse sai 33 noort inimest. Talituse viisid läbi kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ning kaplanid kapten Raivo Nikoforov ja nooremleitnant Silvester Jürjo.Kaplanid Raivo Nikoforov ja Silvester Jürjo toimetavad ristimistalitust uues Tapa väljaõppekeskuse kabelis.Veebruaris alanud ...

Koguduste infotöö korraldamine

Esimesele koosolekule kogunes EELK meediakomisjon. Seni kirjastusnõukogu nime all töötanud organ kutsuti esimees Tiit Salumäe poolt kokku koosseisus Mihkel Kukk, Sirje Semm, Meelis Süld ja Piret Toomvap-Schönberg.Komisjoni koosoleku töös osales Soome kiriku infokeskuse juhataja Ingmar Lindqvist. Eesti ja Soome kiriku meediatöörühm on terve eelmise aasta olnud tihedas koostöös ja Lindqvisti kohalolek annab ...

Konsistooriumi istungil

Konsistooriumi aprillikuu istungil võeti vastu otsuseid koguduste teenimise osas ja toetati mitut fondi. Et Põltsamaa kogudus valis uueks õpetajaks Markus Haameri, kinnitas konsistoorium  õpetaja Markus Haameri 1. aprillist koguduse õpetaja kohale ja määras õpetaja Arho Tuhkru alates samast kuupäevast reservi. Õpetaja Markus Haamer vabastati Tarvastu koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. aprillist ...

Kirikukogu Põltsamaal

Eile, 25. aprillil toimus Põltsamaal EELK kõrgeima seadusandliku ja korraldava organi – kirikukogu – korraline kevadistungjärk, täpsemalt EELK XXVII Kirikukogu 2. istungjärk, mille kutsus kokku peapiiskop. Päev algas Põltsamaa kirikus jumalateenistusega, mille oli korraldanud Viljandi praostkond. Istungjärgu avas peapiiskop Andres Põder. Kaalukama osa moodustas arutelu finantsteemadel: räägiti ...

Ühe uskliku õe juubeliks

Vaikse nädala teisipäeval oli Jõgeva linna hooldekodus pidulik päev – Anna Soomets sai 100aastaseks. See ei olekski ehk nii suur uudis midagi, sest eks saja-aastaseid ja vanemaidki on tänapäeval meie hulgas. Hoopis see, kuidas ta on elanud ja kuidas tema elu kreedo ka mind kui tema vaimulikku on puudutanud. Anna on küll olnud kogu oma elu Torma koguduse liige, kuid nüüd hooldekodus on ta olnud kaks ja pool aastat minu kui ...

Targaks läbi iseenda tundmise

Philadelphia Luterliku Teoloogiaseminari doktorant Heino Nurk, kes teenib USAs kolme eesti ja üht saksa kogudust, alustas aasta algul Usuteaduse Instituudis (UI) pastoraalnõustamise kursuse rühmaga. Kursus kestab ühe aasta.    Heino Nurga pastoraalnõustamise kursuse sõnum ütleb, et praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmiste krooniks on iseenda tundmine, sest kõigi vaimulike ja nõustajate ...

RASKED KOHAD PIIBLIS, V

Talle veres pestud riided(Algus eelmises Eesti Kirikus)Kristlus ei tekkinud tühjale kohale, vaid konkreetsel ajahetkel ning ühe kindla rahva hulgas. «Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma Seaduse aluseid, et me saaksime lapseseisuse» (Gl 4,4j).Jumal nägi, et ei ole mõtet jätkata vana lepingut, kuid ta pidi lõpetama selle korrektselt, tegema ta kehtetuks ...

Juuda evangeelium heidab uut valgust Kristuse reetmisele

Ligi 1700 aastat varjul olnud Juuda evangeeliumi nime kandev käsikiri heidab uut valgust Piibli negatiivsele kangelasele, väites, et Jeesus palus oma jüngril Juudal end reeta. 3. või 4. sajandist pärinevat kopti käsikirja, mille ehtsust teadlased on kinnitanud, tutvustati aprilli algul tõlgituna Washingtonis Riikliku Geograafiaühingu peakorteris. Papüürusele kirjutatud köidetud käsikirjas sisalduva Juuda ...

Eesti Kirik küsib:

Milline on olnud Eesti roll Porvoo protsessis? Kuidas lepinguga ühinemise 10. aastapäeva meie kirikus tähistatakse?Andres Põder, peapiiskop:Porvoo lepingu 10. aastapäeva tähistavat kirikujuhtide kohtumist märtsis Walesis kandis tähendusrikas teema: «Tule, järgi mind!» Need Jeesuse sõnad viitavad kiriku ja kristlaste olulisemale ülesandele: lasta Jeesusel enda elu muuta, olla ehtne ja veenev, anda ...

Porvoo ja inetu pardipoeg

Hans Christian Anderseni muinasjutus «Inetu pardipoeg» koorub ühest munast ilusate partide perre poeg, kes erineb kõigist ülejäänutest. Seetõttu peetakse teda omade keskel inetuks. Alles kuude pärast näitab end tema tegelik kuju – ja see on kaunis. Küllap sarnaselt võib kirjeldada ka Porvoo ühisavaldust paljude teiste oikumeeniliste lepete seas. 8. septembril 1996. aastal allkirjastati pidulikul ...

EESTI KIRIK KÜSIB

Kas kuulute «Kirikuelu kroonika» vaatajate hulka? Kas ETV saatekavas peaks olema kristlikku sõnumit ning kirikuelus toimuvat vahendav saade?Marju Raabe, EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni liige:  Püüan kõiki saateid vaadata. Kui mul televiisorit veel ei olnud, vaatasin saateid Eesti Kristliku Televisiooni koduleheküljelt. Eelkõige huvitavad mind EELKd puudutavad uudised. Hea on teada, mida tehakse teistes kogudustes ...

«Kirikuelu kroonika» sai hundipassi

Juba 12 aastat Eesti Televisioonis (ETV) kirikuid tutvustava ning üldinimlikke teemasid lahkava «Kirikuelu kroonika» tulevik on tume. ETV on teatanud oma otsusest mitte jätkata saatesarja edastamist alates sügishooajast 2006.Võtteplatsil: Piret Toomvap-Schönberg ja Mati Schönberg holokaustipäeval Kloogal EKNi asepresident Joosep Tammot intervjueerimas.Kindlasti on meediaorganisatsiooni enda otsustada, milliseks ta kujundab oma ...

RAAMATULETILT

Sarjas «Sirbi raamat» ilmus äsja teoloog Toomas Pauli, kultuurilehe püsiautori, raamat «Kontide kasulikkus», mis sisaldab meedias ilmunud artikleid ja arvustusi aastatest 1996–2005. 182-leheküljelise teose on toimetanud trükiküpseks Jaakko Hallas, kujundus on Tiina Tammetalult.  Tunne Kelami tõlkes ilmunud C. S. Lewise, 20. sajandi ühe väljapaistvama kristliku mõtleja raamat ...