Lehenumber » Väljaanded » 5. aprill 2006 Nr 15

Usukeel on arusaadav

«Issand on andnud mulle õpetatud keele,» ütleb tänulik Jumala sulane Jesaja raamatus. See «õpetatud keel», mis väsinuile jõudu annab, on meie kohustus kuulutada Jumalat. Värskelt kirikutööle asuvad jutlustajad küsivad, kuidas saada selline «õpetatud keel». On ju tore olla hea jutlustaja. Ja siis neid õpetatakse, teadagi, kuidas... Issand Jumal on mulle andnud ...

LUGEJA KIRI

Rohkem inspiratsiooni, vähem konservatiivsust Olnud Eestist eemal üle kümne aasta ja tagasi saabunud USAst, olin hämmelduses, et Eestis on veel vähem neid inimesi, kes on oma elu Jeesusele andnud, kui seda kümmekond aastat tagasi. Mu meeles olid ajad, mil avati uusi kirikuid, kuulutati edukalt Jumala andestust ja armastust! Kuhu on kadunud see ilus algus? Lugesin teie ajalehte ja sain sealt tugeva sõnumi, et noored ...

Soome lapsed saavad ristivanemaid juurde

Soome pered saavad oma juba ristitud lastele valida ristivanemaid olemasolevatele lisaks. Seadusemuudatus viidi sisse selle aasta algusest, kuid juba aastaid varem tunti sellise võimaluse vastu elavalt huvi. Soome kiriku teabekeskuse sõnul on huvi lisaristivanemate vastu olnud koguduseti küll erinev, ent mitmed pered on juba võimalust  kasutanud. Perede motivatsioon lisaristivanemate valimiseks on argine – ristiisa või ...

Palve

Jeesus Kristus, kes tulid pühasse linna tasaduses, painuta ka meie vaimu. Jäägu kõrvale kõik kõrged sõnad, enese au otsivad teod, oma tahtmise järele käimine. Anna meile taibata, et esimesed saavad viimasteks, ja see, kes tahab olla suurim, saagu vähimaks. Nagu Sind üles äratati ja taeva ausse ülendati, viid Sa meidki kohmetusest kirkusele. Seniks aga pühitse meid oma sõnas ja ...

Kiriku nähtavusest internetis 1.

EELK keskasutuse kõrval on oma kodulehekülg internetis paljudel kogudustel ja allasutustel. Paljudel aga ei ole, ja kuidas olemasolevad oma ülesannet täidavad, on iseküsimus. Võtsin läbi vaadata kõik EELK koduleheküljelt avanevad koguduste veebilehed. Pilt sai üsna kirju. Meeldiv on, et võimalust interneti vahendusel end tutvustada on kasutatud praostkondlikult. Seda teed on läinud Ida-Harju, ...

9.04.

Eestpalves on Rootsi kiriku Göteborgi piiskopkond ja tema piiskop Carl Axel Aurelius. Palvetame tõe tundmise ja meeleparanduse eest kõikjal Göteborgi piiskopkonnas. Samuti on eestpalves Inglise kiriku Canterbury provintsi Leicesteri piiskopkond ja tema piiskop Timothy Stevens. Palvetame piiskopkonna ühise teenimis- ja misjonitöö kasvu ja viljade eest. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...

Muusikast ja teraapiast

Kevadisel koolivaheajal peeti Viljandi Kultuuriakadeemias kirikumuusikute-muusikaõpetajate erialapäevi muusikateraapiast ja loovmeetoditest muusikakasvatuses. Konverentsi osales arvukalt kirikumuusikuid, muusikaõpetajaid, üliõpilasi ja ka muid huvilisi. Nüüdisajal on muusika kuulaja jaoks harva eluliselt tähtis, pigem on see meeldivaks kaaslaseks igapäevaelus, esteetiliseks ja rahulolu tekitavaks vahendiks, ...

Nädal

5.4. Lääne-Harju praostkonna sinod Hageris.6.4. Tartu praostkonna sinod Tartu Maarja kirikus.7.–8.4. Lääne praostkonna noortepäevad.8.4. Seminar koorijuhtidele ja kontserdikorraldajatele «Muusika jumalateenistusel ja kirikukontserdil» Usuteaduse Instituudis.

Ei saa unustada 1. aprilli 1951

Nõukogude võim erines teistest diktatuuridest kohtuvälise omavoli laialdase rakendamisega oma elanikkonna vastu. Selle jõhkraima näitena jäi Eesti ajalukku kolm massiküüditamist 1941., 1949. ja 1951. aastal. Küüditamisi ei saa võtta hellitatud türanni tujuna, vaid raudse loogikaga liikumisena kommunismi kaugeima eesmärgi poole, mida ei tohtinud takistada ka oma seadusandlus. Kui ...

Kirikupühad Maarjamaal

Corelli Music ja EELK alustavad koostööna kontserdisarja. Esimesed kolm kontserti aprillis on seotud ülestõusmispühadele eelneva Vaikse Nädalaga ja toimuvad Suurel Neljapäeval kell 19.30 Pärnu Eliisabeti, Suurel Reedel kell 19 Tartu Jaani ja Vaiksel Laupäeval kell 19 Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus. Muusikud ja korraldajad pühendavad Vaikse Nädala muusika kontserdid president Lennart Meri ...

Järva-Peetris elatakse katuseootuses

Järvamaa suurimal, Järva-Peetri kirikul vahetatakse katust. Kolmelööviline Järva-Peetri kirik on Eesti üks kõrgemaid, maakonna suurim  ja ehitusajaga 14. sajandisse jäävana noorim, ent lagunenud katuse tõttu halvas seisukorras. Pühakoja eelmist, eterniidist katust on hooldajaõpetaja Lea Heinaste sõnul viimati parandatud 1970. aastatel. Järva-Peetri kirik on ...

Aita kirikuraamatud uuele elule!

EELK kogudustes leidub tuhandeid arhivaale 17. sajandi I poolest tänapäevani. Hindamatu väärtusega on 19. sajandi algusesse ulatuvad perekonnaloolised andmed, eriti sünni-, abielu- ja surmameetrikad ning personaalraamatud. Samuti leidub koguduste arhiivides paikkonna ajalugu kajastavaid kroonikaraamatuid ning visitatsiooni- ja kirikukonvendi protokolle. Need on asendamatud ajalooallikad nii genealoogidele, kodu-uurijatele ...

Rootsi peapiiskopiks valiti Anders Wejryd

30. märtsil valiti Rootsi Kiriku peapiiskopiks Växjö piiskop Anders Wejryd. Anders Wejryd (57, fotol) on Växjö piiskopina teeninud 1995. aastast. Varem on ta tegutsenud Stockholmis diakooniaasutuse juhatajana. Ta on Rootsi kiriku oikumeenilise komitee esimees ja Luterliku Maailmaliidu nõukogu liige. Juhtis Rootsi delegatsiooni veebruaris peetud Kirikute Maailmanõukogu peaassambleel. Peapiiskop Wejryd ...

Austatud Eesti Piibliseltsi liige

Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja §-le 3.3 kutsun kokku Eesti Piibliseltsi üldkogu 22. aprillil Eesti Metodisti Kirikus (Narva mnt 51, Tallinn). Üldkogu algab kell 12. Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2005. aasta liikmemaksu. Aastamaksuga hilinenud võivad seda maksta üldkogul. Palun kõigil seltsi ...

Liikmete andmed jõuavad serverisse

Töökoosolekule kogunesid konsistooriumi infotehnoloogia komisjon ja tunnustamise töörühm. 21. märtsil kogunenud infotehnoloogia komisjon täpsustas Koguja programmiga seonduvat, eelkõige selle kasutuselevõttu. Komisjoni esimehe Tiit Salumäe sõnul otsustati, et lähikuudel hakatakse kolme pilootkogudusega programmi testima. Komisjon valis nendeks kogudusteks Tartu Pauluse, Haapsalu Püha ...