Lehenumber » Väljaanded » 5. aprill 2006 Nr 15

Kirikupühad Maarjamaal

Corelli Music ja EELK alustavad koostööna kontserdisarja. Esimesed kolm kontserti aprillis on seotud ülestõusmispühadele eelneva Vaikse Nädalaga ja toimuvad Suurel Neljapäeval kell 19.30 Pärnu Eliisabeti, Suurel Reedel kell 19 Tartu Jaani ja Vaiksel Laupäeval kell 19 Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus. Muusikud ja korraldajad pühendavad Vaikse Nädala muusika kontserdid president Lennart Meri ...

Järva-Peetris elatakse katuseootuses

Järvamaa suurimal, Järva-Peetri kirikul vahetatakse katust. Kolmelööviline Järva-Peetri kirik on Eesti üks kõrgemaid, maakonna suurim  ja ehitusajaga 14. sajandisse jäävana noorim, ent lagunenud katuse tõttu halvas seisukorras. Pühakoja eelmist, eterniidist katust on hooldajaõpetaja Lea Heinaste sõnul viimati parandatud 1970. aastatel. Järva-Peetri kirik on ...

Aita kirikuraamatud uuele elule!

EELK kogudustes leidub tuhandeid arhivaale 17. sajandi I poolest tänapäevani. Hindamatu väärtusega on 19. sajandi algusesse ulatuvad perekonnaloolised andmed, eriti sünni-, abielu- ja surmameetrikad ning personaalraamatud. Samuti leidub koguduste arhiivides paikkonna ajalugu kajastavaid kroonikaraamatuid ning visitatsiooni- ja kirikukonvendi protokolle. Need on asendamatud ajalooallikad nii genealoogidele, kodu-uurijatele ...

Rootsi peapiiskopiks valiti Anders Wejryd

30. märtsil valiti Rootsi Kiriku peapiiskopiks Växjö piiskop Anders Wejryd. Anders Wejryd (57, fotol) on Växjö piiskopina teeninud 1995. aastast. Varem on ta tegutsenud Stockholmis diakooniaasutuse juhatajana. Ta on Rootsi kiriku oikumeenilise komitee esimees ja Luterliku Maailmaliidu nõukogu liige. Juhtis Rootsi delegatsiooni veebruaris peetud Kirikute Maailmanõukogu peaassambleel. Peapiiskop Wejryd ...

Austatud Eesti Piibliseltsi liige

Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja §-le 3.3 kutsun kokku Eesti Piibliseltsi üldkogu 22. aprillil Eesti Metodisti Kirikus (Narva mnt 51, Tallinn). Üldkogu algab kell 12. Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2005. aasta liikmemaksu. Aastamaksuga hilinenud võivad seda maksta üldkogul. Palun kõigil seltsi ...

Liikmete andmed jõuavad serverisse

Töökoosolekule kogunesid konsistooriumi infotehnoloogia komisjon ja tunnustamise töörühm. 21. märtsil kogunenud infotehnoloogia komisjon täpsustas Koguja programmiga seonduvat, eelkõige selle kasutuselevõttu. Komisjoni esimehe Tiit Salumäe sõnul otsustati, et lähikuudel hakatakse kolme pilootkogudusega programmi testima. Komisjon valis nendeks kogudusteks Tartu Pauluse, Haapsalu Püha ...

«Seiklused Piiblis: Vanas ja Uues Testamendis».

Olete oodatud osalema Rootsi Piibliseltsi poolt läbiviidaval presentatsioonil «Seiklused Piiblis: Vanas ja Uues Testamendis». «Seiklused Piiblis» hõlmab kahte nelja ja poole tunnist matka läbi Vana ja Uue Testamendi. Draama, sümbolite, võtmesõnade ja palju muu abil selgitatakse, kuidas õpetada lastele vanuses 10–12 aastat erinevaid piiblilugusid. Piibliõppemeetod on leidnud ...

Pastorite osaduskonverents Kuramaal

14.–21. märtsini toimus Lätimaal Salduses osaduskonverents Baltikumi ja Saksa vaimulikele. Kohtumine leidis aset Läti luterliku kiriku kirikukoolis, mis oli ehitatud taasiseseisvumise algaastatel Norra Idamisjoni abiga koolitamaks kirikule töötegijaid. Kooli kõrval asuvas kirikus oli teeninud praegune Läti luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags. Ühiselt ja töögruppides vahetati ...

Aita muretseda tõstukit

Räpina Muusikakool on juba kolmel aastal korraldanud heategevuskontserte. Esimesel aastal läks kontserdi tulu oma kooli tehnikabaasi parandamiseks. Järgnevatel aastatel on toetus läinud Räpina koguduse hooldekodule ning kirikule. Saadud toetuse eest hõbetati-kullati armulauanõud. Sel korral läheb kontserdi tulu Räpina (hooldus)haiglale, kus on enamasti terviseprobleemidega lamajad haiged. Nende eest ...

Soomest hüva nõu toomas

22.–24. märtsini hõimukiriku kutsel Soomes viibinud EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) töötajad Lia Kaljuste ja Katrin Lille tõid külakostiks ideid, mida rakendada kodukiriku laste- ja noortetöös. Lia Kaljuste rääkis Eesti Kirikule, et Soomes Hyvinkääl toimunud lastetöö juhtide nõupäevad on Soome luteri kiriku iga-aastane üritus, mis ...

Palmipuudepüha

Jeesus püüab oma viimase nädala jooksul koguda oma karja nagu lapsi tiiva alla. Tänaselgi päeval on jõus Tema kutse: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise.Carl Siegismund Waltheri maal 1852. aastast Viru-Jaakobi kiriku altariseinas. Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite Tema jälgedes.Te olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete ...

Pastoraat soojaks riigi toel

Riigieelarve ühe rea peal on 525 000kroonine eraldus, millest saavad toetust Pajusi ja Tabivere vald ning Laiuse kogudus. Laiuse koguduse diakon Raino Kubjas oli  rahaeraldusest kuuldes siiralt rõõmus. Eraldatud 125 000 krooni läheb pastoraadi veevarustuse ja kütteseadmete rekonstrueerimiseks. Läinud aasta 16. oktoobrist Laiusel elava ja kogudust teeniva vaimuliku pere on pidanud talve üle elama ...

Ülestõusmispüha teenistust Viimsi kirikus näeb kogu Eesti

Erkki Juhandi on rõõmus, et telepildi kaudu saab kogu Eesti näha, kui kaugel Viimsi kiriku ehitus on.Esimese ülestõusmispüha jumalateenistuse teleülekanne pühapäeval, 16. aprillil tehakse Viimsi Püha Jaakobi  kirikust. Diakon Erkki Juhandi ütleb, et kogudus on väga tänulik Eesti Kirikute Nõukogule, kes pidas võimalikuks teha teleülekanne ehitatavast kirikust. «Kirikuhoone ei ole veel valmis, aga on hea, kui inimesed näevad, et tegelikult on katus pea kohal ja kogudus saab ...

Eesti Kristlikul Rahvaparteil uus nimi

Eesti Kristliku Rahvapartei nimi on muutunud, erakonna uueks nimeks on Eesti Kristlikud Demokraadid (EKD). Nime muutmine oli osa erakonna identiteedi  ja põhieesmärkide sõnastamisest. Esmalt toimusid sisulised muudatused, seejärel tuli viia nimi sisuga kooskõlla. Erakonna juhatuse moodustatud töögrupp põhiväärtuste sätestamiseks jõudis järeldusele, et tegemist on ...

Uudsevilja küpsus

Kui kuuekümneaastasena inimesed lähenevad pensionieale, siis neist osa puhul saab rääkida ka küpsusest. Mida võiks see endas sisaldada? Kõigepealt seda, et palju varem tähtsaks peetu vastu ei ole enam huvi, et väärtuste tähtsusjärjekord on muutunud, aga muu hulgas ka seda, mida sisaldab endas küps vili – ajas küpsenud valmisolekut anda oma and inimestele kasutamiseks... Kui ...