Lehenumber » Väljaanded » 8. märts 2006 Nr 10

Nördinud aednik

Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast talle ja ütles: «Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks!» (1Ms 17:7–8). Seda lepingut ...

Muinsuskaitse: riigi ja kiriku ühisosa

Muinsuskaitsealasele teabepäevale Raplamaale oli kutsutud kolme praostkonna, Lääne, Lääne-Harju ja Ida-Harju koguduste vaimulikud ning töötegijad. EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni esimehe praost Tiit Salumäe hinnangul oli 27. veebruaril toimunud riigi ja kiriku teabepäevast arvukalt osavõtjaid, lisaks valla kultuuritöötajatele olid kohal kõigi piirkonda jäävate koguduste ...

Palve

Taevane Isa, Sinu armastuse sügavust inimlapse vastu ei suuda minu hing iialgi lõpuni mõista. See on midagi nii suurt, et ületab kõik minu mõistmisele seatud piirid ning teeb mind Sinu ees alandlikuks: oled ju Sina see, kes hoolimata minu mõistmatust südamest tõmbad mind ikka ja jälle enese ligi ning lihtsalt armastad mind! Sellisena nagu olen… Tänu Sulle, Issand, Sinu helduse eest, mis ...

Alliansspalvenädala tekstid Eestist

Kristlik portaal Kompass teatab, et Euroopa Evangeelne Allianss on andnud Eesti Evangeelsele Alliansile austava ülesande koostada 2007. a alguse palvenädala teemad ja kirjutada palved. Eesti kristlike kirikute koostöös on valminud palvetekstid, mida tõlgitakse Euroopa keeltesse ja neid kasutatakse 2007. aasta alliansspalvenädalal 7.–14. jaanuarini 2007. EELK poolt kirjutas palvetekstid peapiiskop Andres Põder.

Mõttehetk

Kõik on taeva võimuses peale meie soovi teenida Jumalat või ennast. Me ei saa keelata lindudel lendamast oma pea kohal, kuid meil on õigus keelata neil endale pähe pesa tegemast. Täpselt samuti ei saa me keelata rumalate mõtete vilksamist ajusse, kuid me võimuses on keelata neil sinna pesa tegemast, et välja haududa ja teoks teha kurje tegusid. Martin Luther

LÜHIUUDISED

Orel kastis Eelmise nädala neljapäeval teatas ajaleht Saarlane, et Kuressaare Laurentiuse kiriku 124aastane Saueri orel ootab juba 2004. aasta lõpust kokkupakituna teekonda mandrile OÜ Kriisa Oreliehitusse remonti. Kahe aasta eest peeti lahkumiskontsert ja orel võeti osadeks ning pakiti kokku transpordiks. Koguduse organisti Jaanus Torrimi sõnul on auväärses eas instrumendi remondi takistuseks raha. Ehkki ...

12.03.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Lincolni piiskopkond ja tema piiskopid John Saxbee ja David Rossdale. Palvetame uute misjonialgatuste eest kõikjal piiskopkonnas. Samuti on eestpalves Iiri Kiriku Armaghi provintsi Armaghi piiskopkond ja tema piiskop Robin Eames. Palume Jumalalt õnnistust piiskopkonna lepitustööle ja täname selle eest, mis juba on õnnestunud. Eestpalveteemad ja viited ...

Brasiilias kohtusid maailma kirikud

14.–23. veebruarini Brasiilias Porto Alegres Kirikute Maailmanõukogu (KMN) IX assambleel, millest võttis osa ka Eesti delegatsioon, nenditi: oikumeeniline liikumine vajab uuenemist, kusjuures noorte kaasamine kujuneb oikumeenia uue suuna proovikiviks. KMN mammutüritusest võttis osa 348 liikmeskiriku 704 delegaati, lisaks esindas oikumeenilisi organisatsioone 510 vaatlejat.  EELKd, kes kuulub KMNi alates 1961. aastast, ...

TOIMETUSE POSTIST

Rõõm ja kurbusKristlike eetiliste väärtuste seos usuõpetusega Rõõm ja kurbus Eelmise Eesti Kiriku kolumnis  mõtiskles Marko Tiitus rõõmu ja rõõmutuse üle. Jah, tegemist on küllap igivana probleemiga, ka ristirahva hulgas. Apostel Paulus õhutas filiplasi: «Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: olge rõõmsad!» (Fl 4:4). 1935. aastal ilmus meil Johannes Aaviku tõlkes piiskop Paul Wilhelm von Keppleri kuulus raamatuke «Rohkem rõõmu». See lausa programmiline rõõmuteos ...

Laste- ja Noorsootöö Ühendus aastal 2005

Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) on loodud toetama EELK laste ja noorsootööd ja seda eelkõige koguduste kaudu, ühendusse kuulub 164-st kogudusest 59. Laste- ja Noorsootöö Ühendusele oli 2005. aasta esimene uues vormis töötamise täisaasta. Enne seda on aastaid töötatud eraldi – Noorsootöö Keskuse ja Pühapäevakooliühendusena. Tegevusi oli 2005. aastal palju: ...

Läänemere lained

Küllap oli see Stendahl, kes kunagi kusagil ütles, et igal raamatul on oma saatus... Ilmar Vananurm võtab viisi üles: «Sääl, kus Läänemere lained randuvad…».Muidugi, arvata võib, et nii öeldi kunagi veel varem. Hetkeks vilksatab minevikust koguni ladinakeelne ütlus: habeant sua fata libelli (raamatulgi on oma saatus). Nii et üleüle-eelmisel sajandil sündinud Stendahl ...

80 AASTAT TAGASI

Märts 1926 Tallinna Niguliste saksa lauluselts (Nikolai Gesangverein) oli saanud uue juhi. Kuna Konstantin Türnpu tervislikel põhjustel koori juhatamisest loobus, kohapealt aga asendajat ei leitud, kutsuti Saksamaalt uueks juhiks  Otto Hörschelmann, kes jõulupühade eel Tallinna jõudis. Uus dirigent oli Eestimaal laialt tuntud pastorite Hörschelmannide sugukonnast ja oma muusikalise hariduse ...

Koht, kus paistab päiksekiir

Enne kui kodutute öömajale saab, käib Jaan pärastlõunal (fotol keskel) Tartu Seegis ajalehte lugemas, kus perenaisel Annely Akimovil (vasakul) ja juhataja Maie Kogeril igale tulijale ka lahke sõna öelda. 3. märtsil avati Tartus pidulikult kodutute tugikeskus Tartu Seek. Pidulikul puhul laususid õnnistussõnu Tartu praost Joel Luhamets ja MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige, Tallinna praost Gustav Piir. Tartu Seek ...

Muusikud koolivaheajal Viljandisse erialapäevadele

Kui nimetatakse teraapiat, tuleb esmalt silme ette uurimisaparatuur, võimlemismatt või psühhoterapeudi nahkdiivan, millel pikutav patsient saaks ravitseja abiga hädadest priiks. Muusikateraapiat ei oska võhik aga kuidagi liigitada, kui – siis ehk sinna nahkdiivani kategooriasse. Tegelikult on see hoopis midagi muud, nagu selgub peatselt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias kirikumuusikute-muusikaõpetajate ...

Kirikus naiseliku poole toetuseks

Tartus pensionipõlve pidav arst, Haapsalu koguduse liige Heino Noor (fotol) tegi oma ema Salme Noore mälestuseks Ühendusele Naised Teoloogias (ÜNT) 5000kroonise annetuse,  mis on mõeldud organisatsiooni tegevuse toetamiseks. Kui Heino Noor Eesti Kirikust luges, et Eesti naisteolooge ühendav liikumine peab konverentsi, tekkis idee teha aineline panus, mis väljendaks toetust ja mõistmist. «Kirik, mis peegeldab omal ...