Lehenumber » Väljaanded » 21. detsember 2005 Nr 52

Palve

Issand Jeesus, kuhu oled Sa tulnud, kelleks oled Sa saanud? Kas tuleb kuningas ja saab teenijaks oma teenijaile? Me teame, et me ei ole Sinu tulemist väärivad. Ometi on armastus Sinu kuningliku pilgu meie poole pööranud. Issand, vaata, kuidas meie südamed Sinu armastuse järele janunevad! Tänu Sinu tulemise eest, ära jäta meid. Aamen. Mait Mölder

Kolmveerand sajandi tagune käsikiri sai raamatuks

Eesti algupärase kirjanduse nimistu täienes jõulueelsel ajal erakordse teosega – esimest korda nägi trükivalgust Villem Grünthal-Ridala ligi 75 aastat tagasi kirjutatud regivärsiline poeem «Püha Rist». Raamatu pidulik esitlus oli 12. detsembril Pirita kloostris. Eesti Kirikute Nõukogu poolt välja antud mahuka poeemi esitlusel võtsid sõna preester Vello Salo, kes juba 1970ndate aastate alguses soovis ...