Lehenumber » Väljaanded » 26. oktoober 2005 Nr 44

Amatöörid ja professionaalid misjonipõllul

Möödunud pühapäeval peeti Eestimaa kirikutes misjonipüha. Me palvetasime Misjonikeskuses tehtava kuulutus-, läkitus-, ja koolitustöö ning meie kiriku välismisjonäride eest ja panime kokku misjonitegevust toetava korjanduse. Kas ja mil määral läheb aga misjon korda «reakristlasele»?Ameerika juhtivaid religioonisotsiolooge, Washingtoni Ülikooli professor Rodney Stark väidab oma 2001. ...

Me vajame armastavat jõudu

Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie olete teinud selle kaubakojaks.» Mt 5:38–48 Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu ...

Palve

Sinu kätte anname oma vaimu. Sina, Issand, oled truu Jumal, kes on meid lunastanud. Varja meid tänasel ööl oma armu kohaselt, anna meile kaitse oma tiibade varju all. Talle, kes oli ja on ja saab olema, kuulugu ülistus ja au igavesti. Aamen. Saksa kirikupalve  

30.10.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Winchesteri piiskopkond ja selle piiskopid Michael Scott-Joynt, Paul Butler (Southamptoni piiskop) ning Trevor Willmott (Basingstoke piiskop). Täname Jumalat, et meid koos Kristusega äratatakse. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Agderi (Kristiansandi) piiskopkond ja selle piiskop Olav Skjevesland. Palvetame uute vaimulike leidmise ja õnnistusrikka tööleasumise ...

Nädal

27.10. Rahvusvaheline teaduskonverents «Religioon ja poliitika multikultuurilises Euroopas: vaatenurgad ja väljakutsed» Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartus 28.10 kl 19 Jõhvi kirikus kontsert küüditatute mälestuseks. 29.10. kl 11–16 Tallinna praostkonna lastepäev Viimsis Püünsi koolis. 1.11. Konsistooriumi istung. 1.11. kl 11 teaduskonverents «Pühade ...

Martin Lutheri Ühingu deklaratsioon

Tänapäeva EELKs leidub mitu erinevat arusaama ja suundumust. Kui üks neist saab domineerivaks ja kui enamus on sellest erinevate arusaamadega, siis muutub see kirikule ohtlikuks. Juhime tähelepanu olukorrale EELKs, mida iseloomustab eesti luterlikust traditsioonist eemaldumine. 24. oktoobril AD 2005 moodustati Tartus EELK vaimulike organisatsioon, Martin Lutheri Ühing, mille eesmärgiks on koondada sarnase meelsusega EELK vaimulikke, et ...

Kuulutusnädal

Tallinna Jaani koguduses algab peagi kuulutusnädal, mis kestab 30. oktoobrist 4. novembrini. Kuulutusnädalal osalevad vaimulikud pole kaugeltki juhuslikult valitud. Koguduse õpetaja Jaan Tammsalu on kutsunud just need õpetajad, kes on aegade jooksul Jaani kogudusega seotud olnud. Jumalateenistusi hakkavad vaimulikud läbi viima kogudusest lahkumise järjekorras. Seega alustab Toomas Paul, kes jutlustab pühapäeval kell ...

Vabatahtlikuna välismaale? Miks mitte

Diakoonia Aasta Eestis MTÜ on vahendanud vabatahtlikke erinevatesse Euroopa riikidesse alates aastast 2000. Sel sügisel saadetakse esimene vabatahtlik Ladina-Ameerikasse.Ave Bremse, Diakoonia Aasta Eestis MTÜ juhatuse esimees, kuhu saaks taotleda kohta vabatahtlikuks tööks? Enamasti Euroopasse või mõnda Ladina-Ameerika riiki. Pikaajalisi projekte (6–12 kuud) pakume Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu ...