Lehenumber » Väljaanded » 26. oktoober 2005 Nr 44

Avasüli Ameerikas, 13.

Los Angelese eesti kogudus on E.E.L.K. üks elujõulisemaid. Kui mitmel pool on palgatud üks õpetaja mitme koguduse peale, siis sealne kogudus on endale kutsunud õpetaja Eestist. Jüri Pallo ja tema muusikust abikaasa Kaie koos perega teenivad kogudust viiendat aastat. Koguduse juhatuse esimees Heino Nurmberg on koguduseasjade kordamineku eest seisnud 15 aastat, enne seda kuulus ta 12 aastat nõukogusse. Ta teab, et 1950ndatel ...

Tiit Sepp: me suhtleme kui sõbrad

Vabariigi valitsus moodustas oma määrusega 4. oktoobrist 1990 usuküsimustega tegelemiseks Eesti Vabariigi Konfessioonide Nõukogu ja pani valitsuse ja kiriku suhete vahendamise kultuuriministeeriumile. Sama määrusega lõpetati NSVL Ministrite Nõukogu juures asuva usuasjade nõukogu voliniku (viimasena oli selles ametis Rein Ristlaan) tegevus Eestis. 14. novembrist moodustati kultuuriministri (Lepo Sumera) ...

Ligimese, rahva ja koguduse teenistuses

Usuasjade osakond tähistas moodustamise 15. aastapäeva piduliku koosviibimisega Pirita kloostris.Tähtpäevapeole olid kutsutud Eestis tegutsevate erinevate uskkondade esindajad ja pikaajalised partnerid. Õiguse koguneda Pirita kloostrisse andis Birgitta ordu ülemabtiss ema Tekla, kelle sooviks kloostri uut kompleksi rajades on olnud, et sellest saaks oikumeenilise tegevuse arendamise ja avardamise keskus. Riik ja kirik ...

Küllasõit sõpruskogudusse Korpilahti

Tudulinna Rahu koguduse liikmed käisid sõpradel külas.Rohkem kui tosinkond aastat on sõprussidemed Soome Korpilahti kogudusega. Käiakse vastastikku külas, Korpilahti kogudus on osutanud meie kogudusele majanduslikku abi. Hiljuti külastas grupp Tudulinna koguduse liikmeid juhatuse esinaise Raili Blumi eestvedamisel Korpilahti. Viie päeva jooksul tutvuti kiriku ja koguduse tööga, külastati ümbruskonna kauneid ...

Sõna on kätel

25. juunil 1995 peeti Tallinna Püha Vaimu kirikus EELK ajaloos esimene viipekeelne jumalateenistus. Konfirmeeriti 11 noort, leerilapsi õnnistas peapiiskop Jaan Kiivit.Esimene viipekeelne leerirühm Püha Vaimu kirikus 25. juunil 1995. Keskel peapiiskop Jaan Kiivit ja õpetaja Gustav Piir. See päev on ametlikult viipekeelse töö alguspäev EELKs ning tänavu 23. oktoobril tähistati piduliku jumalateenistuse ja ...

Koguduste tööks kasu kogumas

Järvamaal Tagametsas toimus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) ja Churches Alive Internationali (CAI) korraldatud juhtimisalane koolitus, mis oli suunatud koguduse vaimulikele ja juhtorganite liikmetele.  Osalejate seas oli nii peapiiskop,  praost kui ka vaimulikke, koguduste juhatuste esimehi ja liikmeid. Kahepäevane koolitus algas TTA rektori Eenok Haameri vaimuliku mõtiskluse ja palvega. Tervitussõnad ütles peapiiskop Andres ...

Euroopa kirikulugu eestlastele

Riho Saard. Euroopa üldine kiriku ajalugu selle algusest kuni tänapäevani. Kirjastus Argo 2005, 411 lk.Kes mäletab veel seda, kuidas aastal 1990 ilmus leeriõpik number kolm – «Kiriku ajalugu»? Loodan, et eksin – ent mulle näib, et väga vähesed. Ometi oli see esimene trükitud kirikulugu pärast pikki aastakümneid. Igatahes loeti tollal neid 150 lehekülge suure hoolega, aasta hiljem ilmus ...

Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud

Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul võeti vastu kirikuseadustik ja räägiti vaimulike teenistussuhete reguleerimisest.Kiriku tegevust korraldavad EELK põhikiri ja kirikuseadused. EELK uus põhikiri võeti vastu 2004. aasta kevadisel kirikukogul. Lisaks põhikirjale sätestatakse kiriku siseelureeglid ja asjaajamiskord kirikuseadustikus. Kirikuseadustik lähtub EELK ...

1. novembril

peetakse pühakutepäeva ehk kõigi pühakute päeva, mille aluseks on Hb 13:7: «Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!» 7. sajandil kinnitas paavst Bonifacius IV ametlikult pühakutepäeva, et austada korraga kõiki pühakuid. Pühakutepäeva pühitseti alguses 13. mail, kuid 8. ...

31. oktoober

on väga oluline kuupäev luterlikule kirikule, kuna seda peetakse usupuhastuse sünnipäevaks ja luterliku kiriku sünniks. 1517. a oktoobrikuu viimasel päeval naelutas Martin Luther Wittenbergi kiriku uksele 95 kriitilist teesi kiriku suhtes, nende üle pidi tulema avalik väitlus kohalikus ülikoolis. Väitlus jäi pidamata, aga teesid levisid kogu riigis tuues endaga kaasa reformatsiooni, mis uuendas lääne ...

Kuulutusnädal

Tallinna Jaani koguduses algab peagi kuulutusnädal, mis kestab 30. oktoobrist 4. novembrini. Kuulutusnädalal osalevad vaimulikud pole kaugeltki juhuslikult valitud. Koguduse õpetaja Jaan Tammsalu on kutsunud just need õpetajad, kes on aegade jooksul Jaani kogudusega seotud olnud. Jumalateenistusi hakkavad vaimulikud läbi viima kogudusest lahkumise järjekorras. Seega alustab Toomas Paul, kes jutlustab pühapäeval kell ...

Vabatahtlikuna välismaale? Miks mitte

Diakoonia Aasta Eestis MTÜ on vahendanud vabatahtlikke erinevatesse Euroopa riikidesse alates aastast 2000. Sel sügisel saadetakse esimene vabatahtlik Ladina-Ameerikasse.Ave Bremse, Diakoonia Aasta Eestis MTÜ juhatuse esimees, kuhu saaks taotleda kohta vabatahtlikuks tööks? Enamasti Euroopasse või mõnda Ladina-Ameerika riiki. Pikaajalisi projekte (6–12 kuud) pakume Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu ...

28. oktoobril on simunapäev

, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. Mõlemad apostlid jutlustasid umbes 1. sajandil Pärsias. Nad hukati koos ja seetõttu neid ka mälestatakse alati koos. Anglikaanid kujutavad Juudast laeva ja Siimonit kalaga. Juudast peetakse lootusetute juhtumite patrooniks, Siimoni atribuut on rist või saag, kuna ta on ka puuraiujate patroon. Eestis on Simuna kihelkond ja kirik, mis on pühendatud apostlitele Siimonile ja ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil

kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: Raino Kubjas – Laiuse kogudus, juhendaja õp Jaan Nuga; Kristjan Luhamets – Kambja kogudus, juhendaja õp Kaido Soom; Meelis Rosma – Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, juhendaja õp Ivar-Jaak Salumäe; Tauno Toompuu – Simuna kogudus, juhendaja õp Ahto Mäe; Anna-Liisa Vaher – Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, ...

Eesti Kirikust nr 44 saate lugeda veel:

1. lk Rita Pokk. Tartu Kristlik Kodu on end tõestanud. 18. oktoobril avas Tartu Kristlik Kodu õppe- ja huvikeskuse uue hoone. Anna-Liisa Vaher. Tähtpäevarikkad päevad. 28. oktoobril on simunapäev, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. 3. lk Tiiu Pikkur. Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud. Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul ...