Lehenumber » Väljaanded » 14. september 2005 Nr 38

Esseevõistlus religiooni ja teaduse suhetest

Võiks oletada, et sakraalne ruum on samamoodi suhteline. Jumala tajumise viisi tingib ruumi omapära, mis edasi mõteldes on tingitud ruumi looja etnilisest, kultuurilisest taustast – ehk kõige ilmsem, kui jälgida judaismis või islamis levinud religioossete kombetalituste sidusust igapäevase elu ning rahvuse ajalooga. Loogiliselt järeldades sõltub sakraalse ruumi iseärasus jumalamõiste ja inimese ...