Lehenumber » Väljaanded » 2. märts 2005 Nr 10

Järjepidevus annab elule sügava sisu

Jaan Kiiviti jutlus tänujumalateenistusel Toomkirikus 19. veebruaril Kõne alusena kordan apostel Pauluse sõnu tänasest epistlitekstist (1Kr 4:1–2): Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Armas kogudus Meie usutee lahutamatud kaaslased on imestamine ja tänulikkus. Ja sünnipäev on kõige sobivam aeg vaadata tagasi seljataha ...

Väikeste ajalootõde suurte vahel

Viimastel aastatel on Ameerika Ühendriikide ja Venemaa suhted olnud väga head ja presidendid George Bush ning Vladimir Putin on korduvalt deklareerinud kahe võimsa suurriigi ühiseid huvisid ja eesmärke maailmas. See on mõistagi ärevaks teinud Venemaa vahetus naabruses olevate väikeriikide, sealhulgas Balti riikide poliitikuid ja rahvaid. Venemaa tahtmatus tunnistada oma ajaloolisi ekspansioone, sealhulgas Balti riikide ...

Lõõgastuseks argipäevast

Vabariigi aastapäeval tähistas Valjala Martini koguduse segakoor oma 15. tegevusaastat. «Pärast jumalateenistust istusime ja meenutasime olnut,» rääkis koori algusest peale juhatanud Õie Pärtel. Algusaastate meeldetuletus tekitas Pärteli sõnul nostalgiat. «Me pidime juba poolteist kuud pärast esimest kokkusaamist laulma hakkama – tulid ülestõusmispühad ning Soome külalised, kiire ...