Slava Ukraine

Lehenumber 24. november 2004 Nr 45/46 Archives - Eesti Kirik

Usklikkus ja Eesti ühiskond, 4. osa

(Algus Eesti Kirik nr 42, 3.11.)Rahvus Võib juba ette arvata, et Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuri- ja usuelus esineb olulisi lahkuminekuid. Muide, jälgides usust huvitatust erinevates sotsiaal-demograafilistes gruppides (sugu, vanus, elukoht, haridus, rahvus), tulevad kõige märgatavamad lahkuminekud nähtavale just rahvuse aspekti analüüsides. Tabelist 7 selgub, et 2003. aastal on tõsiusklikke eestlaste seas tunduvalt ...

Peapiiskopi valimine pole seebiooper

Väsinud peaga on päris meeldivaks vahelduseks kümme minutit seebiooperit vaadata. Ilusad naised, traagilised elusaatused, briljantiinist läikivate juustega mehed ning siirad lapsed moodustavad hea seltskonna, et unustada reaalne maailm. Küllap sisaldavadki seebikad teatud üldisemat vaimsust: igapäevast ootust, järjepidevust, melanhooliat, tugitoolirituaale. Midagi sarnast pakub sageli ka kirik, aga läbi seebika saab ...

Palverändurina pühal maal, 3. osa

Laupäeva ehk juutide puhkepäeva hommiksööki sõi meie rühm Masada külalistemajas eelmisel õhtul valmis pandud toidupakkidest, kuna hingamispäeval ei olnud tööl hotelli personali. Võib-olla oli see tingitud vähesest külaliste arvust, aga meile jäi mulje, et sabati ajal reeglina keegi ei tööta. Kinni on nii kauplused kui ka bensiinijaamad.Eestlaste kaheteistkümneliikmeline grupp otsustas ...

Eesti Kirikute Nõukogu – stabiilne ja uuendusaldis

18. novembril pidas Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) oma selle aasta pikimat koosolekut EELK Konsistooriumis. Päevakorra kohaselt arutati arengukava, struktuurimuudatuste sisseviimist ning uute töörühmade moodustamist.EKNi täitevsekretäri Tauno Tederi sõnul on nõukogu arengukava muudatused kahe kolmandiku osas heaks kiitnud. Struktuurimuudatuste osas võib nimetada religiooniõpetuse ning koolituse liitmist ...

Ei juuti ega kreeklast…

ei orja ega vaba, ei meest ega naist - nii arvab apostel Paulus inimeste kohta Kristuses. Ometi sünnime kõik meeste või naistena, enamasti ka mõne rahva liikmena. Mida mõtleb Paulus? Milleks kutsub meid Kristus?Täna lõpeb kolm päeva kestnud juudi süvakultuuri festival. Sellegi eestvedajate hulgas on kristlasi. «Juudi süvamuusikakultuuri festival on Eestis üks samm, et olla kultuurriik,» kirjutab ajalehes ...

Sinuga leinas – Vanemate lein

Me elame maailmas, mis toimib oma kindlate reeglite järgi. Nimetame neid loodusseadusteks. Pole mõtet arutada selle üle, kas need on head või halvad. Need toimivad meie tahtest ja isegi palvetest sõltumata. Ilma selliste seaduspärasusteta nagu raskusjõud, aastaaegade vaheldumine ja elusolendite vananemine, sünd ja surm, poleks meie elu maailmas võimalik. Loodusseadused ei tunne halastust ega avalda armastust, need pole ei ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Porvoo piiskopkond ja selle piiskop Erik Vikström. Palvetame, et leiduks rohkem noortetöö tegijaid. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku St Andrews'i, Dunkeld'i ja Dunblane piiskopkond ning selle piiskop Michael Henley. Palume Mission 21 jätkumise eest. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist aadressil http://www.pkala.net/porvoo/

Issand, meie õigus

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega teda hüütakse: «Issand, meie õigus». Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda: «Nii tõesti kui ...

Palve

Armas taevane Isa! Aeg-ajalt ma väsin ja mõtlen koormad oma õlgadel raskemaks, kui need tegelikult on. Vahel tekitab iseenda jõuetus viha ja siis olen karm ning ebaõiglane mõne oma lähedase suhtes - justkui tooks kellegi teise kannatus leevendust mu valule. Ent ma tean, et see on vaid enesepettus ja põgenemine, mis mitte kunagi midagi ei lahenda. Kurbust ei saa teise kurbusega olematuks teha. Aga ometi on mul teadmine ja lootus, et ...

Tõeline tulemine

Kristuse tulemise aeg ehk adventus Domini ei murra meie argiteadvusse söömasööstude ega kingikampaaniate kaudu. Ta ei paku meile ülevoolavat sõnadevoogu ega seletamatuid sümboleid. Ta tuletab meile meelde seda, kes me oleme, ja annab lootuse saada selleks, kes me olla võime. Sel pühapäeval astume uude kirikuaastasse, mille juhatab sisse advendiaeg, väikene paast. 5. sajandil anti Gallias välja määrus, ...

Tubli töö leidis tunnustust

Eile alanud kirikukogul anti Johannes Esto Ühingule üle EELK kirjastusnõukogu preemia.Kirjastusnõukogu esimees Tiit Salumäe ütles, et preemiat on välja antud hulk aastaid. Ühel aastal saab preemia meediastruktuur, järgmisel aastal kirjastus. Tänavu otsustati preemia anda Johannes Esto Ühingule, kes on 10 aasta vältel andnud välja heatasemelist teoloogilist kirjandust, mis on leidnud väga head ...

Advendiaeg algab palvushommikusöögiga

Kolmandat korda korraldatav rahvuslik palvushommikusöök on 29. novembril hotellis Olümpia. Advendiaja algust tähistavast palvushommikusöögist võtavad osa Eesti Vabariigi president abikaasaga, vabariigi valitsuse ja Riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad ning Eesti Evangeelse Alliansi ametlikud külalised kodu- ja välismaalt. Seekordsel palvushommikusöögil ...