Lehenumber » Väljaanded » 3. märts 2004 Nr 8

Eesti Iraagis ja Iraak Eestis

Laupäeva õhtul sai Iraagis surma esimene eesti sõjaväelane. Rahuvalvemissioon, mis praktikas on küll sõjategevus sissirühmade vaoshoiuks, on teravalt osutanud seda, et riigina ja rahvana osaleme sõjas rahuajal.Viimaste kuude vältel ei arutlenud Eesti üldsus ja ajakirjandus enam nii intensiivselt kui esimese eestlaste missiooni Iraaki mineku aegu seeüle, kas eesti poiste lähetamine sinna oli õigustatud ...

Kirjasõna ei kao

Ülevaade paguluses ilmuvast Eesti Kirikust Kodu-Eestis ilmuv EELK nädalaleht Eesti Kirik tähistab 6. märtsil Tartus oma 80. aastapäeva piduliku konverentsiga, kuhu on kutsutud osalema ja ettekandeid pidama kõiki usueluga tegelevaid kaasmaalasi igalt viielt kontinendilt. Eesti Kiriku proovinumber ilmus 1923. aasta jõuludeks ja alustas nädalalehena ilmumist 1924. aasta alul. Väljaandjaks oli konsistoorium ja peatoimetajaks hilisem ...

Palvepäev – kogu rahva patukahetsuse päev

Tuhkapäevaga möödunud kolmapäeval algas Kristuse kannatamisaeg. Täna, nädal hiljem, on palvepäev. Kui tuhkapäev on iseendale tuha pähe raputamise aeg, isiklike eksimuste üle mõtisklemise ja meeleparanduse aeg, siis palvepäev on pea seda sama, aga terve koguduse ja rahva ühisel tasandil. Inimeste seas Ega neid kahte meeleparanduse päeva toime poolest tegelikult väga lahutada saagi. Muutudes ise, muutub ...

Peapiiskopi karjasekiri kogudustele palvepäevaks Issanda aasta 2004 paastukuu 3. päeval

«Siis ta ootas, et viinamägi kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis.» Js 5:2bMe peaksime pühakirja kuulama ja lugema kui Jumala ja tema rahva kahekõnet. Ühel pool seisab Issand kui Looja, Lunastaja ja Pühitseja. Teisel pool seisame meie, inimesed, ja meie maailm. Ka pühakirja tuttav tähendamissõna viinamäest ja selle viljadest puudutab inimese sidet Jumalaga. Millist vilja keegi ...

Põltsamaa õpetaja tegi lehte

Eesti Kiriku intervjuu Joel Luhametsaga, vastutav toimetaja 16. veebruar 1990 – 1. juuni 19921989. aastal asus õpetaja Joel Luhamets Saaremaalt taas mandrile ja ta määrati teenima Põltsamaa kogudust. Kirikuvalitsuses küpsenud mõte tuua taas lugejateni ajaleht Eesti Kirik sai teoks samal ajal. Lehe vastutavaks toimetajaks kinnitati peapiiskop Kuno Pajula kinnituskirjaga 16. veebruarist 1990. a Joel Luhamets. Esimene lehenumber tiraaziga 20 000 ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Rootsi kiriku Lundi piiskopkond ja selle piiskop Christina Odenberg. Palume Jumalalt täienduseks uusi kirikumuusikuid nii piiskopkonda kui ka kogu Rootsi kirikusse. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Dublini provintsi Casheli ja Ossory piiskopkondade ning piiskop P. F. Barreti eest. Palume piiskopkonna tulevikunägemuse väljatöötamise eest. * * * Peaminister Juhan Parts kutsub üles kõiki inimesi palvetama nii Andres ...

Kannatlikkus viib lootusele

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest ...

Palve

Läbi kannatuse kannatlikult, uskudes, armastust, millest Sinu ohver tunnistab, saan kätte rahu. Tahan astuda uue lootuse valguses, tänuga, kustumatu igatsuse sunnil, ääretu Helduse palge ette. Naatan Haamer

Religiooniõpetus: poolt või vastu

Veebruarikuus on religiooniõpetus olnud arutelu teemaks koguni kahes Eesti linnas: Pärnus oli 17. veebruaril Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) VI religiooniõpetuse ümarlaud, Tartus toimusid kolmel järjestikusel kolmapäeval seminarid ning konverents teemal «Mida on religiooniõpetusel kaasaja õpilasele anda?».Pärnus toimunud ümarlaual määrati kindlaks 2004. aasta ühisprojektid ning arutati ...

Naised palvetavad maailma pärast

Igal aastal märtsi esimesel reedel palvetavad 170 erineva maa kristlased erinevatest kirikutest ühiselt ühe maa murede ja probleemide pärast. Sel aastal valmistab palve liturgia ette Panama Vabariik ning palvepäeva teema on «Vaadates usus tulevikku». Eestis võtavad oikumeenilisest palvusest 5. märtsil osa Tallinna ja Pärnu koguduste naised. Tingimusteta armastus «Ole tervitatud! Tere tulemast Panama Vabariiki, maailma ...

Inimese igal elujärgul on oma väärtus ja tähendus

Peapiiskop Jaan Kiiviti jutlus iseseisvuspäeva 86. aastapäeval Tallinna Kaarli kirikus Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Jh 14:18–19 Armas iseseisvuspäeva kogudus. Inimesel on jõudu elada, kui tal on lootus saavutada midagi paremat, kui tal on usku, et ta kuulub suuremasse tervikusse ja et see tervik püsib ...

Aga Torontos on ikka talv!

Kas pole kummaline, et see, mida oled mitme kuu jooksul enesestmõistetavaks pidanud, tundub äkki üllatav – piisab vaid nädalast Inglitelinnas ja selle läheduses. Lumehangede vahelt ja näpistava külma tuulega Torontost 16. veebruaril lahkudes teadsime vaid teoreetiliselt, et vaid viie lennutunni kaugusel on Eesti mõistes kena suvi. Kui aga soojas tuules kõikuvaid palme, õitsvaid lilli ja põõsaid, Inglitelinna ...

Vaimulikud kõnelesid kirikule olulisist asjust

Tuhkapäeval, 25. veebruaril toimus Kuressaares Saarte praostkonna vaimulike koosolek, millel osalesid pea kõik Saaremaa ja Muhu koguduste õpetajad ja diakonid. Hiiumaalt tulid otse üle jää usuteaduse üliõpilane Antti Leigri ning allakirjutanu. Koosoleku alguses andis praost Veiko Vihuri ülevaate Saarte praostkonna 2003. aasta arvutabelist, mis on veidi murettekitav: kasvanud on vaid armulaualiste arv ja kiriklike matuste hulk, ...

Eesti Kirik küsib: Milline on Eesti Kiriku tähendus sinule ja kirikule tervikuna?

Rein Neggo, emeriitõpetaja North Hollywoodist USAst: Ajaleht EELK häälekandjana on kujunenud oma sisu poolest jõuallikaks, kust juhtkirjade, jutluste, informatsiooni ja artiklite kaudu ammutame uut kiriklikku ning rahvuslikku eluvaimu praeguses katkises maailmas. Sellisena on ta asendamatu meie kogudusi ühendava tegurina, mitte ainult kodumaal, vaid ka paguluses tekkinud eesti kogudustega üle terve maailma. Lugejana olen tundnud palju ...

Leeriõpetusele kinnitust laagritest

Tänase lehe 7. leheküljel avaldab Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) informatsiooni selle kohta, kuidas taotleda leerilaagrite toetuseks raha Soome Kiriku Välisabilt. LNÜ on välja töötanud tingimused, millele raha taotlev kogudus vastama peab, vastasel juhul on toetuse taotlemine raskendatud. Leerilaagreid korraldatakse Eestis tavalise leerikursuse kõrval üha enam ning EELK kodulehel intranetis võib ...