Lehenumber » Väljaanded » 18. veebruar 2004 Nr 6

Ainult üks küsimus: Kellele on mõeldud vastavatud interneti raamatupood?

Meelis Süld, MTÜ Kompass juhatuse liige, internetipoe projektijuht: TNS Emori uuringu järgi kasutab umbes 47 protsenti 15–74aastastest eestlastest internetti ja ilmselt on see suhtarv kristlaste hulgas samasugune. Seega on pooltel eestlastel ligipääs kristliku portaali Kompass raamatupoele. Ühe sihtgrupina võikski välja tuua need inimesed, kes kasutavad igapäevaselt arvutit, on harjunud suhtlema elektroonilisel teel ja tegema oma ...

Toomkoguduses vahetus võim

Ümbermaailmareisilt koju jõudnud Raido Rüütel jätkab 15. veebruarist Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimehena. Jüri Ehasalu, kelle volitused juhatuse esimehena kehtisid tähtajaliselt alates 2002. aasta juunist, jätkab aseesimehena, nagu varemgi. Koguduse juhatus tänas Jüri Ehasalu esimehena tehtud töö eest. EK

«Kaht leptonit» lugedes meenub…

Mul õnnestus kuulata õp Joel Luhametsa jutlusi Kuressaare Laurentiuse kirikus aastail 1984–1989. Olen tänulik, et ma just siis elasin üle usulise ärkamise, olen tänulik, et mu kodukirik muutus mulle nii armsaks. Õpetaja Luhametsa jutlused olid nii lihtsad, nii arusaadavad, neis oli alati sedavõrd kindlalt tunda Jumala sõna, et see mõnikord lausa kohutas. Mäletan, kuidas ta ühes maakirikus jutlustades ütles: ...

Talvepäev täis tegevust

Samal ajal noorte talvepäevadega kogunesid üheks päevaks Põltsamaale ka lapsed. Tuldi Tarvastust ja Viljandist, Lääne-Nigulast ja Narvast, Türilt ja muidugi Põltsamaalt ning selle ümbrusest. Kokku oli tulejaid 90 ringis. Päev algas jumalateenistusega kirikus ja jätkus tempokalt koolimajas. Registreerumisel said kõik valida punase ja sinise osavõtukaardi vahel. Kaart määras edasi liikumise ...

Ühte sammu teiste Euroopa ülikoolidega

Usuteaduse Instituudis alustas oma õpinguid 15 magistranti. «Tänane päev, 10. veebruar 2004 jääb kirikliku hariduse ajalukku tähtsa päevana,» ütles Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth instituudi magistrantuuri avaaktusel. Rõhutades sõna «magister» tähendust (õpetaja – ladina k), märkis dekaan, et taas ollakse jõutud sellele ajaloolisele tasemele, kus alates magistrikraadist ...

Eesti Kirikute Nõukogu valib juhte

Eesti Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja asepresident Joosep Tammo volitused lõpevad selle aasta märtsis. Nõukogu eelmisel koosolekul 15. jaanuaril otsustati, et iga liikmeskirik esitab homme toimuvale koosolekule oma kandidaadid presidendi ja asepresidentide kohale. Eesmärgiga ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel asutati ...

Uus põhikiri tuleb – teist teed ei ole

Lähikuudel võetakse Kirikukogus vastu EELK uus põhikiri. Praost Veiko Vihuri, kellega Eesti Kirik sel teemal vestles, kinnitab, et põhikiri võetakse vastu igal juhul, ent mis kujul, see pole veel kindel. Olete koos Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toometiga uue põhikirja eelnõu välja töötades teinud väga suure töö. Kas oma koguduse töö kannatama ei kippunud? Olen nelja koguduse ...

Kirikute Maailmanõukogu president pühitsetakse ametisse

Augustis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretäriks valitud dr Sam Kobia (pildil) seatakse täna Genfis ametisse. Pidulikul jumalateenistusel Genfi Oikumeenilise keskuse kabelis teenivad kohalike kirikute ning oikumeeniliste organisatsioonide esindajad. Sam Kobia valiti peasekretäriks KMN keskkomitee kinnisel istungil 28. augustil 2003, tema vastaskandidaadiks oli dr Trond Bakkevig. Kobia oli enne peasekretäriks valimist KMN erisaadik Aafrikast. ...

Eesti lipu ajalugu

4. juunil möödub 120 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest. Sinimustvalge värvikombinatsiooni idee sündis 29. septembril 1881. aastal Tartus korp! Vironia osakonna (praegu Eesti Üliõpilaste Selts) asutamiskoosolekul. Millest tulenes värvivalik ning mida pidid need tähendama? Ühest vastust küsimusele ei ole, kuid üldiselt pidid värvid kajastama eesti rahva iseloomu ja aateid; tähistama rahvariiete ...

Pasunad hõiskasid Lähtel ja Tartus

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6 Iga-aastane EELK koguduste pasunakooride seminar-laager toimus seekord kahepäevasena: 7. veebruaril pikk proovipäev Lähtel, 8. veebruaril kaasateenimine jumalateenistusel Tartu Pauluse kirikus ja kontsert samas mõni tund hiljem. Kergelt vaevase ettevalmistusprotsessi lõpuks kogunes Lähte ühisgümnaasiumi saali hulk tublisid pasunapuhujaid, et ...

Kiriku meediatöö on oluline

Soome kirikuvalitsuses Helsingis läinud nädala neljapäeval Eesti ja Soome kiriku infotööst ja kommunikatsioonist kõneldes tõdeti, et iga kiriku töötegija on oma ametis parim infoandja. Kohtumine tulenes konsisitooriumi peasekretäri Tiit Pädami sõnul kirikuvalitsuste omavahelistest kohtumistest ja kokkuleppest süvendada koostööd ja viia see uuele tasemele. Oluliseks on peetud kolme ...

Viljakas pinnas eestluse alahoiuks

Vabariigi aastapäev ja jaanipäev on väliseestlastele tähtsad pühad. Leipzigis Saksamaal kohtutakse nendel päevadel alati ning tähistatakse sündmust ühise söömaaja ning vestlusringiga. Õhtut täidavad inimeste meenutused kodumaalt, hiljuti Eestis käinud aga jutustavad uudiseid. Leipzigi eestlaskond on suhteliselt noor, sinna on läinud peamiselt naised, kes 1980ndatel kas õpingute ajal või ...

Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad

President Arnold Rüütel annab Eesti Vabariigi 86. aastapäeva puhul riigile ja rahvale osutatud teenete eest riikliku autasu kokku 447 inimesele. Nende hulgas paljudele kirikuga seotud inimestele kodu- ja välismaal. Maarjamaa Risti III klass Henning Christoph Kramer – kirikuõpetaja, Eesti-Saksa suhete edendaja, Eesti teoloogiahariduse toetaja Henning Cristoph Kramer on sündinud 20. augustil 1940 Owschlagi külas Schleswig-Holsteini ...

Gustav-Adolf-Werk (GAW):

on vanim evangeelne abiorganisatsioon Saksamaal, rajatud 1832 Leipzigis; toetab religioosseid vähemusi maailmas. GAW partneriteks on 50 protestantlikku vähemuskirikut Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Aasias, kokku 35 riigis. Alates 2000. aastast toetab GAW ka siseriiklikku diasporaatööd; aitab kogudusi üles ehitada, abistab kirikute ja kogudusemajade ostu, ehituse või renoveerimisel juures, koguduse sotsiaalsete, diakoonia-alaste ja ...