Lehenumber » Väljaanded » 18. veebruar 2004 Nr 6

Haruldane orel saab korda

Valga kiriku väärtusliku oreli remonti aitab lõpetada Saksa Liitvabariik. Eelmisel nädalal kirjutasid Saksa suursaadik Eestis Jürgen Dröge ja Valga Jaani koguduse õpetaja Peep Audova alla lepingule, mille kohaselt toetab saatkond Valga ainulaadse Ladegast-oreli renoveerimise lõpptöid. Oreli remont on kestnud kuus aastat ning töö maksumus on umbes 220 000 krooni. Põhiosa oreli taastamistöödest on toetanud ...

Valgeid laike Tallinna Toomkiriku oreliloos

Tallinna Toomkiriku orelite ajaloo uurimine on olnud aktuaalne juba mitu aastat. Kui 1998. aastal toomkiriku Ladegast-Sauer-orel restaureeriti, anti selle puhul välja vihikuke oreli ajaloo, restaureerimise ja Tallinna Toomkiriku Oreli Fondi tegevuse kohta. Lisandunud uurimistöö arhiivides on andnud avaldatule huvipakkuvat lisa. Need tähtsad arved Kunstiajaloolase Sulev Mäevälja teostatud uurimise põhjal valmis artikkel, mis on avaldatud ...

Seminar õigest laulmisest

9. veebruaril toimus Usuteaduse Instituudis kirikumuusikutele täiendkoolitus, kus teemat «Koguduselaul ja koraaliraamatud Eesti- ja Liivimaal 19. saj I poolel» avas dr Toomas Siitan. Kirikumuusikas, nagu mitmel teiselgi alal, on läbi aastasadade vaieldud tõe üle. Milline on õige koguduselaul ja kuidas seda laulma peaks, selle üle on eriti palju arutletud 19. sajandil. Vana laulmisviis Siitan rääkis loengu sissejuhatavas ...

Ainult üks küsimus: Kellele on mõeldud vastavatud interneti raamatupood?

Meelis Süld, MTÜ Kompass juhatuse liige, internetipoe projektijuht: TNS Emori uuringu järgi kasutab umbes 47 protsenti 15–74aastastest eestlastest internetti ja ilmselt on see suhtarv kristlaste hulgas samasugune. Seega on pooltel eestlastel ligipääs kristliku portaali Kompass raamatupoele. Ühe sihtgrupina võikski välja tuua need inimesed, kes kasutavad igapäevaselt arvutit, on harjunud suhtlema elektroonilisel teel ja tegema oma ...

Toomkoguduses vahetus võim

Ümbermaailmareisilt koju jõudnud Raido Rüütel jätkab 15. veebruarist Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimehena. Jüri Ehasalu, kelle volitused juhatuse esimehena kehtisid tähtajaliselt alates 2002. aasta juunist, jätkab aseesimehena, nagu varemgi. Koguduse juhatus tänas Jüri Ehasalu esimehena tehtud töö eest. EK

«Kaht leptonit» lugedes meenub…

Mul õnnestus kuulata õp Joel Luhametsa jutlusi Kuressaare Laurentiuse kirikus aastail 1984–1989. Olen tänulik, et ma just siis elasin üle usulise ärkamise, olen tänulik, et mu kodukirik muutus mulle nii armsaks. Õpetaja Luhametsa jutlused olid nii lihtsad, nii arusaadavad, neis oli alati sedavõrd kindlalt tunda Jumala sõna, et see mõnikord lausa kohutas. Mäletan, kuidas ta ühes maakirikus jutlustades ütles: ...

Talvepäev täis tegevust

Samal ajal noorte talvepäevadega kogunesid üheks päevaks Põltsamaale ka lapsed. Tuldi Tarvastust ja Viljandist, Lääne-Nigulast ja Narvast, Türilt ja muidugi Põltsamaalt ning selle ümbrusest. Kokku oli tulejaid 90 ringis. Päev algas jumalateenistusega kirikus ja jätkus tempokalt koolimajas. Registreerumisel said kõik valida punase ja sinise osavõtukaardi vahel. Kaart määras edasi liikumise ...

Ühte sammu teiste Euroopa ülikoolidega

Usuteaduse Instituudis alustas oma õpinguid 15 magistranti. «Tänane päev, 10. veebruar 2004 jääb kirikliku hariduse ajalukku tähtsa päevana,» ütles Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth instituudi magistrantuuri avaaktusel. Rõhutades sõna «magister» tähendust (õpetaja – ladina k), märkis dekaan, et taas ollakse jõutud sellele ajaloolisele tasemele, kus alates magistrikraadist ...

Eesti Kirikute Nõukogu valib juhte

Eesti Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja asepresident Joosep Tammo volitused lõpevad selle aasta märtsis. Nõukogu eelmisel koosolekul 15. jaanuaril otsustati, et iga liikmeskirik esitab homme toimuvale koosolekule oma kandidaadid presidendi ja asepresidentide kohale. Eesmärgiga ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel asutati ...

Uus põhikiri tuleb – teist teed ei ole

Lähikuudel võetakse Kirikukogus vastu EELK uus põhikiri. Praost Veiko Vihuri, kellega Eesti Kirik sel teemal vestles, kinnitab, et põhikiri võetakse vastu igal juhul, ent mis kujul, see pole veel kindel. Olete koos Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toometiga uue põhikirja eelnõu välja töötades teinud väga suure töö. Kas oma koguduse töö kannatama ei kippunud? Olen nelja koguduse ...

Kirikute Maailmanõukogu president pühitsetakse ametisse

Augustis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretäriks valitud dr Sam Kobia (pildil) seatakse täna Genfis ametisse. Pidulikul jumalateenistusel Genfi Oikumeenilise keskuse kabelis teenivad kohalike kirikute ning oikumeeniliste organisatsioonide esindajad. Sam Kobia valiti peasekretäriks KMN keskkomitee kinnisel istungil 28. augustil 2003, tema vastaskandidaadiks oli dr Trond Bakkevig. Kobia oli enne peasekretäriks valimist KMN erisaadik Aafrikast. ...

Eesti lipu ajalugu

4. juunil möödub 120 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest. Sinimustvalge värvikombinatsiooni idee sündis 29. septembril 1881. aastal Tartus korp! Vironia osakonna (praegu Eesti Üliõpilaste Selts) asutamiskoosolekul. Millest tulenes värvivalik ning mida pidid need tähendama? Ühest vastust küsimusele ei ole, kuid üldiselt pidid värvid kajastama eesti rahva iseloomu ja aateid; tähistama rahvariiete ...

Pasunad hõiskasid Lähtel ja Tartus

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6 Iga-aastane EELK koguduste pasunakooride seminar-laager toimus seekord kahepäevasena: 7. veebruaril pikk proovipäev Lähtel, 8. veebruaril kaasateenimine jumalateenistusel Tartu Pauluse kirikus ja kontsert samas mõni tund hiljem. Kergelt vaevase ettevalmistusprotsessi lõpuks kogunes Lähte ühisgümnaasiumi saali hulk tublisid pasunapuhujaid, et ...

Kiriku meediatöö on oluline

Soome kirikuvalitsuses Helsingis läinud nädala neljapäeval Eesti ja Soome kiriku infotööst ja kommunikatsioonist kõneldes tõdeti, et iga kiriku töötegija on oma ametis parim infoandja. Kohtumine tulenes konsisitooriumi peasekretäri Tiit Pädami sõnul kirikuvalitsuste omavahelistest kohtumistest ja kokkuleppest süvendada koostööd ja viia see uuele tasemele. Oluliseks on peetud kolme ...