Slava Ukraine

Lehenumber 4. veebruar 2004 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Nõmme Rahu kirikus tähistati Tartu rahu aastapäeva

Küünlapäeval, 2. veebruaril tähistati Nõmme Rahu kirikus piduliku kontsert-jumalateenistusega Tartu rahulepingu 84. aastapäeva.Jumalateenistusel teenis ja pidas kõne koguduse õpetaja Ove Sander, orelil mängis Toomas Trass ja laulis sopran Pille Lill. Viimase pingini hõivatud kirikus pidas päevakohase kõne Trivimi Velliste. Päeva tähtsust rõhutades oli kirikus üles rivistatud pikk lipuvalve ...

Kiriku maine

Kui kirikule saab maine hoidmine või taotlemine oluliseks, siis võiks teda nimetada maine kirik. Maine tähendab ka maiste asjadega tegelev, maiseid väärtusi taotlev, maine organisatsioon. Kirik aga ei ole maine, vaid taevane organisatsioon või organism. Möödunud nädalal toimunud Õpetajate Konverentsi avapalvuses luges konverentsi juhatuse esimees õpetaja Marko Tiitus 1. Korintose kirja esimest peatükki: Vaadake, ...

Lennukiga kirikusse

Ameerika luteri kirikust neli aastat tagasi erru läinud õpetaja Hendrik Laur (66) teenib kolmes osariigis eesti kogudust ja on valitud Chicago praostkonna abipraostiks. Pärast San Francisco eesti koguduse jumalateenistust San Mateos on õpetaja nõus oma missioonist intervjuud andma. Hoolimata sellest, et kohvilaud on kaetud ja see on kuus ainuke kord, mil kogudus oma hingekarjasega saab omavahel olla.Eestist vaadatuna tunduvad küllalt ...

Kristus on meeskonna kapten

Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ...

Kadunud jumalanäolisusest

Paljud meist teavad, et Eesti Vabariigis kehtib seadus, mis ajalooliselt baseerub kristlik-humanistlikul, Euroopas üldiselt valitseval õigussüsteemil ja on oma olemuselt tarvilik, et teha vahet heal ja kurjal ning kaitsta head kurja eest.Et tagada õigust, karistatakse mitteõiguskuulekaid inimesi kas rahatrahviga, käitumiskontrolliga või vabaduskaotusega. Tänapäeva Eesti on liitunud nende riikidega, kus surmanuhtlus on ...

Valla ja koguduse koostöö vormistati lepinguks

Pühapäeval, 1. veebruaril kirjutati Rapla Maarja-Magdaleena koguduse pastoraadis alla koguduse ja Rapla valla ühiste huvide kokkuleppele. Igal eelarveaastal lepitakse mõlema poole vahel eraldi kokku konkreetses koostöövaldkonnas, mida on leppes viis: kultuur, haridus, hoolekanne, keskkond, avalikud suhtedIdeest teostuseni Jumalateenistuse järel kogunesid kirikulised pastoraati. Pärast leppe teksti tutvustamist istusid vallavolikogu ...

Koostöös Põhja-Elbe kirikuga

29.–30. jaanuarini viibisid Eestis Põhja-Elbe luterliku kiriku esindajad. Kahe päeva jooksul kohtuti konsistooriumi ning SA Tartu Jaani Kirik esindajatega, et arutada ühisprojekte. Konsistooriumi peasekretäri Tiit Pädami sõnul oli tegu töövisiidiga. Toimus EELK palga- ja pensionitoetuskassa fondi koosolek, peeti läbirääkimisi Tartu Jaani kiriku toetuse osas ning arutleti Eesti kiriku majandusstrateegiate üle. ...

Sekularism religiooni vastu ühinevas Euroopas

Veidi üle nelja kuu on jäänud Euroopa Parlamendi valimisteni, mis on kindlasti (vähemalt vormiliselt) sammuks edasi ühtsema Euroopa suunas. Kuid näib, et erimeelsused ainult kasvavad. Vähemalt religiooni puudutavas.Paralleelselt debatiga, kas põhiseaduslikus leppes peaks viitama kristlusele, on tõstatatud taas küsimus, kas alustada Türgiga liitumisläbirääkimisi või mitte. Eurovolinikuks ...

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 2. osa

(Algus EK nr 3.) Euroopas tekkinud neomaltlus jõudis ka Eestisse. Euroopas soovitakse 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi alguses väiksemat sündivust. Levib rasedusvastaste vahendite kasutamine. On teada, et eriti toovad meile sisse eostusvastaseid vahendeid harjuskid – vene kaupmehed. Autor ütleb, et rahva jõukus kasvab, tervishoid paraneb, ka korteriolud ei saa olla vähese sündivuse peapõhjuseks. Varem hoidsid inimesi tagasi ...

Kursandid leeriõnnistusel

Narva Aleksandri suurkirikus ristiti ja leeritati 2. veebruari õhtul järjekordselt piirivalve õppekeskuse kursante. Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskuse kaplani nooremleitnant Gustav Kutsari sõnul registreeris leerikursusele seekord 50 poissi, kursusest osavõtt jäi aga kasinamaks – 29. Ka kippus kursus ajaliselt lühikeseks jääma, kuna kaplan Kutsar viibis pikemat aega Kanadas, aga poisid lahkuvad 6. veebruaril piirile. ...

Porvoo eestpalvekalender

8. veebruaril võetakse eestpalvesse Inglise Kiriku Canterbury provintsi Bristoli piiskopkond ja selle piiskop Mike Hill, samuti Swindoni piiskop Michael Doe. Palvetame piiskop Mike eest tema esimesel aastal Bristoli piiskopina. Samuti palvetame Iirimaa Kiriku Armaghi provintsi Metahi ja Kildare piiskopkonna ning piiskop Richard Clarke'i eest. Täname elu eest kirikus ning palvetame piiskopkonna ja piiskopi eest.

Ainult üks küsimus

Isamaaliidu Lääne-Virumaa piirkonna juhatus esitas 13. juunil valitavasse europarlamenti kandideerima Tunne Kelami, Mart Laari ja Algur Kaerma. Kas koguduseõpetaja ja linnavolikogu esimehe kogemused on piisavad tööks europarlamendis? Algur Kaerma, Tapa Jakobi koguduse õpetaja, Tapa linnavolikogu esimees: Mõningased kogemused tööks Euroopa Parlamendis on vaid praegustel Eestist lähetatud vaatlejatel. Kõigil teistel on ...

Lühiuudised

Kaitsejõud ja Caritas avasid spordisaali Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts ja katoliikliku heategevusorganisatsiooni Caritas juhatuse esimees Lagle Parek avasid esmaspäeval Caritase ning kaitsejõudude koostöös valminud maadlus- ja käsitsivõitluse saali endises Tallinna Tööstuskooli hoones aadressil Kotka 12. Kaitsevägi korraldab värskelt avatud saalis peamiselt instruktorite koolitusi, regulaarselt ...

Kirik ja kristlus ühinevas Euroopas

Õpetajate Konverentsi korraline istungjärk teemal «Euroopa – meie ühine kodu» toimus 27. ja 28. jaanuaril Pärnumaal Audru vallas. Konverentsil osalenud 89 vaimulikku ja teoloogi kuulasid ära neli ettekannet, osalesid kümnes rühmas toimunud rühmatöös ning kuulasid ettekandeid ja osalesid aruteludes EELK uue põhikirja ning EELK visiooni ja missiooni üle. Konverentsi poolt valiti Kirikukogu asendusliikmeks ...

Murru vangid tegid teatrit

Murru vanglas tegutseva vahialuste kirjandusklubi «Kulg» liikmed esitasid 30. jaanuaril Rahvusraamatukogu teatrisaalis Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa eksistentsiaalset kultusnäidendit «Olevused». Vaatajate ette astusid kuus nimetut, üksnes numbritega tähistatud olevust, keda kehastasid Jaanus Kumm, Lauri Siidam, Anatoli Solovjov, Kristo Suur, Kalle Pork, Kaido Rein, Veiko Männik ja Gert Krinpus. «Olevuste» ...