Slava Ukraine

Lehenumber 28. jaanuar 2004 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Internet teeb vaimuliku töö lihtsamaks

Eelmise aasta koguduste statistiliste aruannete esitamise tähtaeg kirikus oli 20. jaanuar. Nagu eelmiselgi aastal, sai 2003. a aruandeid esitada elektrooniliselt. Uudsena kehtis aga seekord muudetud aruandevorm. Arvuti aitab EELK kodulehe kaudu intranetti ülesriputatud arvulist aruannet sai kohe lugeda ja kontrollida, ühtlasi andis see võimaluse vaadelda, millised kogudused olid kiiremad ja seadusekuulekamad. Kõige tublimaks praostkonnaks oli ...

Prantslased hädas «halbade» moslemitega

Kümmekond päeva tagasi protestisid tuhanded Prantsusmaa moslemid kavandatava seaduseelnõu vastu, millega soovitakse keelata moslemitest tütarlastel kanda riigikoolis usulist loori (hidzhab). Sellise seaduse kehtestamisel on ka rahva mandaat, sest enamus prantslastest pooldab hidzhabi kandmise keelustamist riigiasutustes, koolides ja töökohtades.Seadusega ei taheta mitte ära keelata kõiki usulisi sümboleid, küll aga ...

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 1. osa

Eesti Kiriku 80. aastapäeva puhul võttis Eesti Rahva Muuseumi kauaaegne töötaja Lea Lõhmus sirvida enne 1940. aastat ilmunud Eesti Kirikuid ja leidis sealt viite ajalehe asutaja ja toimetaja 1931. aastani Hugo Bernhard Rahamägi (sündinud 1886 Kurtna vallas, surnud 1941 mahalaskmise läbi Kirovi vanglas; piiskop aastatel 1934–1939) 1924. aastal kaitstud doktoriväitekirja «Eesti rahva sündivuse vähenemise ...

Õpetajate Konverents laeb vaimulike akut

Eile Pärnumaal alanud Õpetajate Konverents teemal «Euroopa – meie ühine kodu» käsitleb Eesti kiriku suhet Euroopa Liiduga, arutleb Euroopa kogemuste üle ning vaatab tulevikku – mis saab Eesti kirikust pärast 1. maid.Konverentsist osavõtjaid tervitasid peapiiskop Jaan Kiivit, Juha Kauppinen Soome õpetajate liidust ja anglikaani kiriku esindaja Stewe Knowers. Järgnevalt kuulati ettekandeid Euroopa sekulariseerumisest ...

Kutsumus olla misjonär

Enne jõule saatis Misjonikeskus vaimulikele pöördumise võtta kogudustes eestpalvesse Marimaal tegutsev Joškar-Ola kogudus ning meie misjonisaadikud Anu ja Juha Väliaho.Pöördumises mainitakse, et kuigi Venemaa seadusandlust pole usuvabaduse osas muudetud, teeb Mari Vabariigi valitsus teatud konfessiooni kristlastele kitsendusi. Riiklikult tunnustatakse vaid islamit, loodususku ja õigeusklikku kristlust. Eriti palutakse eestpalvet ...

Luterliku kiriku misjonitöö laieneb

Misjonikeskuse tegevust ja misjonäride lähetust on kogu tegutsemisaja jooksul toetanud Soome misjoniorganisatsioonid. Läinud aasta detsembrist seob Eesti luteri kirikut tööleping Soome Misjoniseltsiga.Käesoleval aastal saadab EELK välja kolm uut välismisjonäri. Kevadel Tallinna Pedagoogikaülikooli rootsi filoloogina lõpetav Rael Leedjärv alustab sügisel tööd Aafrika idaosas Keenias. Seni Tartu ...

Süda võib valgustada pimedat maailma

Sest see, kes ütles: «Pimedusest paistku valgus!», on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, ...

Uhab nagu puhas vesi

Kunagi paar aastat tagasi küsisin ühel palvejumalateenistusel inimestelt, kui paljud pühendavad päevas tund aega palvetamisele ja jumalasõna lugemisele? Auditooriumi seas oli vaikus. Küsisin, kui paljud pühendavad päevas umbes pool tundi sõnale ja palvele – taas vaikus. Kui paljud korra nädalas – üleval oli juba õige mitu kätt. Kas seda on palju või vähe? Inimene on hõivatud olend, kelle ...

Kiriku kasvatuskontseptsioon vajab uut lähenemist

Selle aasta alguses startinud kasvatustöö toimkond peab kiriklikus kasvatuses oluliseks kulgemist ja lähtub oma tegevuses kogu kiriku huvist ning püüab haridustöös tegevust mitte dubleerida.EELK neli senist allasutust tegid möödunud aasta lõpus konsistooriumile ettepaneku luua uus toimkond, mis hakkaks kooskõlastatult tegelema kiriku kasvatusküsimustega. Konsistoorium kiitis mõtte heaks ja ideed hakati ...

Esilinastus Eesti juutide saatust käsitlev film

Vahetult enne inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeva (27. jaanuar) esitles Irina Stelmach Tallinna Oleviste kirikus dokumentaalfilmi «Su nimi olgu Iisrael». Tegemist on esimese filmiga maailmas, mis kajastab juutide saatust Eestis aastatel 1941–44. Produtsent-stsenarist Irina Stelmachi sõnul hakkas ta filmi tegema südamevalust. «Ma olen ise juut ja mulle tundub, et minu rahvast kiusatakse sihikindlalt ka praegu.» ...

Orelimuuseum võib saada kodu Rõugesse

Rõuge koguduse pastoraadihoone, kuhu kavandatakse rajada orelimuuseum, sai kahjutules kannatada. Rõuge pastoraadihoone, kus pärast viimast sõda asus kohalik haigla, on juba mõne aasta taas koguduse omand, mida viimased kaks aastat rendib koguduse käest Rõuge vald. Viimased aastad on maja seisnud tühjana paremaid aegu oodates. Muinsuskaitse abiga on hoone saanud korraliku katuse ja vihmaveetorud. Tuli rikkus maja Õnnetus, mis ...

Schümersid kutsuvad unistama kiriku tulevikust

Kuuks ajaks tulevad Eestisse läbi viima kahte seminari Merike Schümers-Paas ja Michael Schümers Saksamaalt. «Reis usumaale» on meie kogudustele juba tuttav ja on mõeldud koguduse õpetajatele ja töötegijatele. Merike Schümers-Paasi sõnul on «seminar sobiv vahend, et küsijaile-kahtlejaile selgitada kristliku usu põhialuseid». Seejuures ei ole tegu millegi siduvaga, pärast kursust võivad ...

Välisuudised

Maailma Evangeliseerimise Soome Keskus (MESK) korraldas Espoos 21.–25. jaanuarini E4 evangeliseerimiskonverentsi teemal «Usk Jeesusesse päästab». Konverentsi eesmärgiks oli välja selgitada, millist rolli mängib tunnistus Jeesusest tänapäeva Soome ühiskonnas, välja töötada uusi evangeliseerimisviise, tõsta esile ja julgustada noort evangelistide põlvkonda ning kutsuda kirikut, kogudusi ja nende ...

Ainult üks küsimus: Kas võtsid kerge südamega vastu ametikoha uues kiriku struktuuris OÜ Kiriku Varahaldus?

Urmas Viilma, OÜ Kiriku Varahaldus juhataja: Kuulsin nimetatud asutuse loomisest suvel, mil oli majandusassessor Jaan Tammsaluga juttu, et asutuse nõukogusse otsitakse vaimulikku, kel on olnud oma koguduses kinnisvara ja teiste majandusküsimustega tõsisem kokkupuude. Alles sügisel kandideerisin peale pikka kaalumist, palvetamist ja abikaasaga nõupidamist asutuse tegevjuhiks. Loomulikult ei teinud ma seda kerge südamega. Vastupidi, otsust ...

Uus põhikiri kogudusesõbralikumaks

SAMAL TEEMAL: Küsimusi rohkem kui selget arusaama, EK 21.01.; Kirikukogu katkestas põhikirja lugemise, EK 3.12.; Üks vaatenurk EELK uuele põhikirjale, EK 5.11.; Praostkondades jätkub arutelu uue põhikirja üle, EK 22.10.; Eesti Vabariik registreerib Jeesuse Kristuse olemasolu, 22.10.; Põhikirja eelnõu koostades lähtuti praktilistest vajadustest, EK 15.10.; Pindis arutati EELK põhikirja uut versiooni EK 15.10; Uus ...