Lehenumber » Väljaanded » 21. jaanuar 2004 Nr 2

Poolekslõigatud elu – August Pähn

Kuidas kirjutada Inimesest, kirikuõpetajast ja piiskopi asetäitjast, August Pähnist, kelle sünnist eile möödus 100 aastat? Haarab see ju ühtaegu kolme dimensiooni: silmapaistvat isiksust, meie kirikut ja kogu rahvast, tema lootusi ja kannatust. On vaid märgid sel 59 aasta pikkusel rännakul.Kadunud August Pähn oli võrokene, sündinud 20. jaanuaril Vana-Nursi vallas Märdi talus, kus lisaks temale kasvasid peres ...

Usuteaduse Instituudi rektor on ametisse seatud

Neljapäeval, 15. jaanuaril seati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse Usuteaduse Instituudi rektor ja kolm õppejõudu.Ametisseseadja oli peapiiskop Jaan Kiivit, teda assisteerisid õpetajad Allar Kährik ja Tiit Pädam.Instituudi jumalateenistuse pidulikus õhkkonnas astusid ametisse seadmiseks altari ette rektor professor dr Alar Laats, usuteaduskonna Vana Testamendi õppetooli hoidja mag Urmas Nõmmik ja usuteaduskonna ...

Euroopa vankrit koju vedamas

Armsad kaaskristlased!Alanud aasta saab olema muutusterohke nii ühiskonnale kui ka kirikule. Seetõttu on äärmiselt suure tähtsusega eeloleval teisipäeval-kolmapäeval toimuv Õpetajate Konverents, kus tuleb arutlusele kiriku visioon ja missioon, samuti uus põhikiri. Konverentsi peateemaks on «Euroopa – meie ühine kodu». Kuidas end selles kodus hästi tunda? Kas seal on kergem või raskem olla kristlane? ...

Diakooniahaiglas on vanur hoitud

Omalaadne Tallinna Diakooniahaigla on mõeldud vanuritele, kes vajavad ööpäevaringset hoolitsust. Kuna haigla personal on pea sama suur, kui on majas hoolealuseid, siis oodatakse haiglasse tööle missioonitundega hooldajaid, kellest on puudus hooldusravi osakonnas.Perekonnas on mure: vanainimene ei saa enam iseendaga hakkama. Ta vajab ööpäevaringset hoolitsust ja tuge, ka rohtu on vaja võtta kindlatel kellaaegadel ja kindlas ...

Häbi ja vägi

Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: «Aga õige jääb usust elama!» Rm 1:16–17 Mis on häbi? «Häbi on enesealanduse emotsioon, mida kogeb see, kes teab end käituvat vastupidiselt või allpool standardeid, mida ta heaks kiidab ja mille ...

Võtame koomale

Inimesed, kes on sõitnud Tallinnas või Tartus ühistranspordiga, teavad, kui keeruline on vahel endale linnaliini bussis kohta leida. Eriti kehtib see tipptundidel kesklinnast teekonda alustades. Üheks võimalikuks lahenduseks on pisut jalavaeva näha ja kõndida mõni peatus vastassuunas. Nõnda end bussile-trammile sokutades võib isegi mõnusa istekoha leida. Paraku on seegi lahendus vaid näiline. Sealt, kust ise jalgsi ...

Ühinenud struktuurid seadsid sihte

Laupäeval peeti Pilistveres Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse koosolekut. Juhatuse esimehe Toomas Maaranna sõnul oli juhatus kohal terves koosseisus. Pika tööpäeva jooksul võeti vastu rida otsuseid, mille järgi uue organisatsiooni töös lähtutakse, ning ühenduse eelarve ja tegevuskava. «Aasta tuleb väga tihe,» ütles Toomas Maarand Eesti Kirikule. Suurimaks ürituseks on suvised ...

Magistriõpe tõstab instituudi uuele tasandile

Esimest korda instituudi ajaloos võeti 15. jaanuaril vastu 14 magistranti. Umbes pooled soovijatest hakkavad õppima teoloogia, pooled religioonipedagoogika harus. Dekaan Randar Tasmuthi sõnul oli enamus sisseastujatest Usuteaduse Instituudi lõpetanud, kuid vastu võeti ka muul erialal bakalaureuse kraadi omandanuid. Nii tuli üks õppur Pedagoogikaülikoolist, kellel oli vajalik hulk (40 ainepunkti) teoloogilisi aineid läbitud. ...

Konsistooriumi täiskogu istungil jaanuaris

Urmas Viilma kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus juhatajaks. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks kinnitati Aivar Berzin, Mart Einpalu, Illar Hallaste, Joel Luhamets ja Mati Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarist 2004 kuni 13. jaanuarini 2005. Konsistooriumi otsusega on diakon Toomas Maarand määratud teenima Pärnu-Jakobi kogudust Urmas Viilma alluvuses alates 1. jaanuarist. Urmas Viilma on vabastatud Tõstamaa ...

Kivi ja puu

Aastavahetusele järgnenud suhteliselt uudiste tühjal ajal pöörasid paljud meediaväljaanded just nagu juhuslikult pilgu loodusele. Nii võis mitme artikli ja saate kaudu kaasa elada poleemikale rannaäärse maa ehituslubadele, kaasa tunda kolmele Tallinnas nälgima pidanud hobusele ja kuuesajale Vigalas nälgivale lehmale, seoses Tuhala nõiakaevu tegutsemisega käsitleti põhjalikumalt karstialasid jne.Laiemat ...

Marek Roots – Häädemeeste noor hingekarjane

See oli viis aastat tagasi, kui läksin Häädemeeste kiriku käärkambrisse kirikuõpetaja jutule sooviga ristida oma 3aastane tütar. Kuna minule, ristimata ja kirikukaugele inimesele, oli see esimene kord vestelda vaimulikuga, mäletan hästi mind tol korral vallanud sisemist ebakindlust. Tundusin endale tõeliselt rumala ja tühisena. Ei, see polnud sugugi õpetaja «süü», kes osutus muide väga ...

Maailmas, kus kõik on üleastutav ja läbipuhutav

Tädi Mare sai ajutise töökoha. See sõna «ajutine» lükkas mõtlema, mis meie elus kõik ajutine on. Mõnikord spordivõistluse ülekandes jooksevad need ajanumbrid kaadri nurgas nii kiiresti, et silm sealt midagi välja ei loe. Nägemisele täiesti haaramatu värelus tekitab minus õudselt halva enesetunde. Kujutage ette, et meie elusekundid jooksevad ka nii kiiresti mööda ja mingit pidamist ...

Majandusnõukogu kutsub koostööle

Majandusnõukogus olid eile arutlusel ettepanekud, mis suurendaksid võimalikke koostöö vorme koguduste ja kohaliku omavalitsuse vahel. Nõukogu kiitis heaks teabelehe, kus reas ideed koguduste ja kohalike omavalitsuste ühistegevuseks ühiskonna teenimisel. Vaimulikud ja koguduste juhatuste esimehed said 13. jaanuarini esitada parandusettepanekuid täiendada teabelehte ehk meelespea ning see läheb konsistooriumi täiskogule ...

Kirikute Nõukogu arutas kirikute ja koguduste seaduse muudatusi

Eesti Kirikute Nõukogu igakuine töökoosolek, mis toimus sedapuhku 15. jaanuaril Tallinnas Armeenia Apostliku Kiriku ruumides, otsustas toetada kirikute ja koguduste seaduse muudatuseelnõu. Selle järgi saaksid usulised ühendused, näiteks taara- ja maausulised, kasutada oma nimekujus traditsioonist tulenevaid nimetusi. Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au poolt ettevalmistatud eelnõu peamiseks ajendiks oli see, et Eesti ...

Ainult üks küsimus Kas Sinu uues ametis on kasu kogemustest, mida oled saanud EELK vaimulikuna ja arvamustoimetajana Virumaa Teatajas töötades?

Tauno Teder, Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistent: Kindlasti on Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistendi töös kasu kõigist eelnevatest kogemustest nii praktilise kirikuelu, teoloogia kui ka meedia alal. Meediaassistendi ja kogu Eesti Kirikute Nõukogu meediavaldkonna tööks on aktiivselt ja mitmekülgselt ühiskonnaga suhelda. Seda nii ajakirjandusele kui teistelegi institutsioonidele ja isikutele ühiskonnas Eestimaa ...