Lehenumber » Väljaanded » 14. jaanuar 2004 Nr 1

Jumala peopesa kumeruses

Head Eesti Kiriku lugejad! Loomulikult tahan ma koos teiste kirikuvalitsuse liikmetega teile kõigile soovida, et uus, 2004. aasta oleks teile hea.Aga milline on see hea, mis on kõigile hea? Milline on see hea, mida igatseb nii rikas kui vaene, nii terve kui haige, nii rõõmus kui kurb? Ema Teresa on lääne ühiskondades elavatele inimestele kord öelnud: «Palvetage enestele puhas süda! Paljude viga heaolu ühiskondades ...

Loksa kogudus taas õpetajata

1. novembril Loksa kogudust teenima asunud õpetaja Andi Kirotar on tänaseks päevaks vabastatud koguduse õpetaja ametist. Andi Kirotar esitas 16.12. avalduse lahkumiseks EELKst. Peapiiskop Jaan Kiiviti otsusega nr 96 23. detsembrist on Andi Kirotar kustutatud EELK vaimulikkonnast. Piiskop Einar Soone sõnul tuli palve kirikuvalitsusele üllatusena. «Kirotar ju alles läks Loksale ja tundus, et ta jäi rahule,» ütles piiskop. ...

Käes on aruannete esitamise aeg

Kui 2002. aasta aruanded esitati 1. jaanuarini 2002. a kehtinud korra kohaselt, siis 2003. aasta aruannete esitamisel tuleb lähtuda 26. novembril 2002. aastal vastu võetud EELK aruandluse seadusest. Seadus sätestab EELK koguduste õpetajate, praostkondade praostide, peakaplanite, EELK vikaarvaimulike, reservvaimulike, EELK poolt moodustatud sihtasutuste ja organisatsioonide juhtide, Kirikukogu komisjonide esimeeste, konsistooriumi liikmete ning peapiiskopi ...

Oodatakse parandusettepanekuid uuele põhikirjale

Austatud kirikukogu liikmed! EELK koduleheküljel Intranetis on üleval EELK põhikirja eelnõu ja EELK põhikirja rakendusseaduse eelnõu parandusettepanekud: http://www.eelk.ee/intranet/–pohikiri–projekt–uus.html Tuletan meelde, et parandusettepanekute esitamise tähtajaks määras Kirikukogu 10. veebruari 2004. Austusega Ülle Keel, EELK Konsistooriumi sekretariaadi juhataja

Laua keskel või ääre peal

Vaheaeg on õpetajatele üks väheseid võimalusi kooliaasta jooksul igapäevatööst kõrvale astuda, süvenenumalt vahepeal ilmunud kirjandust ja artikleid lugeda ning loetu üle mõtiskleda. Samas ilmselt ei jõua ega ka taha keegi kõiki puhkusepäevi enesetäiendamisega täita ning nii jõuab rohkem uurida ka meediaväljaandeid.Lehitsesingi jõulude ajal ajalehti ning leidsin, et minu ...

Eesti jõulud Kanadas

Läbi lumetuisu sõidab buss 400 kilomeetrit Torontost kaevanduslinna Sudburysse. On toomapäeva, jõulude sissehelistamise päeva eelõhtu. Bussijaamas on mul vastas muhe eestlasest härrasmees. Ta viib külalise kõigepealt kauni järve kaldal asuva teaduskeskuse juurde, kus on põdrad, hiigelsuured kuused, inglid, jõuluvanad ja väga palju muudki põnevat – kõik tehtud jõulutuledest. Jõulutuled ...

Sisu olulisem vormist ka alanud aastal

Peapiiskop Jaan Kiivit toonitab Eesti Kirikule antud intervjuus, et mitme alanud aastal eesseisva välise ja vormilise muutuse – eelkõige kiriklike struktuurimuudatuste ja Euroopa Liiduga liitumise – puhul tuleb keskenduda sisulisele ja vaimsele. Milline on teie nägemus sellest, mida aasta 2004 kirikuelus kaasa toob? Aasta on juba kaks nädalat kestnud. Minul algas aasta välissuhtlemise tähe all osavõtuga Soome kiriku uue, Espoo piiskopkonna ...

Kursi kogudusele tagastati hõbedast armulauaveini kann

Põltsamaa kogudus tagastas Kursile aastakümneid koguduse käes hoiul olnud hõbedast veinikannu. See sündmus muutis kolmekuningapäeva õhtu eriliseks pea 200aastases Kursi pastoraadis. Kannu üleandjateks olid Põltsamaa koguduse juhatuse esimees Vello Kaselo ja õpetaja Arho Tuhkru. Imeasja olid tunnistama tulnud külalised Võru praostkonnast – praost Andres Mäevere ja Põlva koguduse õpetaja Üllar Kask ...

Püsiva armastuse retsept

Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! Rõõmustage ...

Kas vahetame?

Sõidan aegajalt maaliini bussiga, millega paljud koolilapsed pärastlõunal kodu poole vuravad.Olen märganud, et tootsilik müügiprotsess on tänapäevalgi koolijütside seas sageli praktiseeritav. Muidugi toimub see peaasjalikult naturaalmajanduse korras. «Kas vahetame?», on üks tihti laste omavahelises suhtlemises esinev lause. Kellel on sääraseid tazosid, mis teistel puudu, kellel vahvaid ...

Kaunid helid andsid soojust

Neljanda advendipühapäeva eelõhtul leidis Ambla Maarja kirikus aset erakordne jõulukontsert «Kõige ilusamad jõulud». See oli ilus kingitus nii oma sisult kui ka eesmärgilt. Kogu kontserdist saadud tulu läks kodutute inimeste toetuseks. Külma kiuste Kirikuväravas ja välisuste ees tervitas inimesi värelev küünlaleek. Kirikusse astunud, peatusid silmad hetkeks proZektoritest rohekas-punakaks ...

Südamest südamesse

Toomkoguduse pensionäride ühendus koguneb juba kuuendat aastat Tallinna Toomkiriku taga vanas konsistooriumis kõige suuremas toas, mis meie ligi 40liikmelist sõpruskonda iga kuu kolmandal kolmapäeval lahkesti vastu võtab, varju annab, soojendab ja – ime küll! – kohvilauad katab. 17. detsember sai meie jaoks selleks nii oodatud ja nüüd juba unustamatuks jõuluaja õhtupoolikuks, kus peapiiskop emeeritus Kuno Pajula ...

Porvoo eestpalvekalender

EELK on osaks ligi 50 miljonit kristlast liitvast Porvoo osaduskonnast – Briti ja Iiri anglikaani kirikute ning Põhjamaade ja Balti luterlike kirikute liidust. Osaduskonna kirikud on võtnud endile kohustuse üksteist toetada nii maiste kui ka vaimulike vahenditega. Viimaste seast on olulisel kohal Porvoo eestpalvekalender: igal nädalal on kõigi ühises eestpalves kahe kiriku mõni piiskopkond ühes oma piiskopi (piiskoppide) ning nende ...

Ainult üks küsimus : Kas eelolevaks Õpetajate Konverentsiks ollakse valmis?

Kas eelolevaks Õpetajate Konverentsiks ollakse valmis? Marko Tiitus: Õpetajate Konverentsi juhatuse esimees, Juuru koguduse õpetaja: Ettevalmistused Õpetajate Konverentsiks sujuvad plaanipäraselt. Kuna kõik konverentsi juhatuse liikmed on kogudusevaimulikud, siis jõulupühad ja aastavahetus on möödunud mõistagi jumalateenistusi pidades ning pere ja sõprade seltsis aega veetes. Kuid juhatus pidas möödunud ...

Valmis Uue Testamendi audioversioon

Eesti Piibliselts esitles 23. detsembril Rahvusraamatukogus Uue Testamendi nelja evangeeliumi audioversiooni kaheteistkümnel CD-l. Eesti Piibliseltsi (EPS) peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul alustati eeltööga viis aastat tagasi. Et EPSil on pidevalt käigus mitu projekti –2000. a ilmus altaripiibel ja 2001. a jõulude eel CD-piibel – võttis protsess tublisti aega. Tehniliselt aitas audioversiooni teha Paavo Pihlak, salvestus tehti ...