Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Nõu ja jõuga Eestile abiks

12.10.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Persoon kaasajast

Paarikümne aastaga on pastor Ansa Helminen õppinud tundma Eesti olusid.  ErakoguTänuks nõustava abi ja koostöö eest, mida pastor Ansa Helminen paarkümmend aastat meie kirikule on osutanud, autasustati soomlannat seoses tema 60. sünnipäevaga EELK tunnustusmärgiga.
«Minu hinnangul on tegemist Jumala imelise juhtimisega, mis on lasknud osaks saada kontaktide tekkimise, kus Ansa Helminen on oma südant ja silma Eesti kiriku ülesehituseks pakkunud,» räägib misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru, kes pastor Helmineni kandidatuuri autasu saamiseks üles seadis.
Ta meenutab oma esimest välisreisi, 1988. aastal Soome, Helsingis toimunud Soome kirikunoorte päevadele, kus saigi alguse tutvus eestlaste vastuvõtmist korraldava Ansa Helmineniga.
Küllap oli vaimustus teineteise maast, kultuurist ja kirikust vastastikune. Igatahes võttis Ansa Helminen mure Eesti kirku pärast alates sellest kohtumisest oma südameasjaks ning osales edaspidi praktilises töös EELK heaks.
Näiteks sai tänu tema kaasabile võimalikuks meie misjonikeskuse loomine 1997. aastal. Töökogemustega samalaadses Soome misjoniorganisatsioonis oskas Ansa Helminen nõu anda meie keskuse struktuuri kujundamiseks. Aidates luua sõprussidemeid Soome ja Eesti misjonikeskuse vahel, viis ta eestlased kokku vajalike inimestega Soomest, kes asusid omakorda toetama ja arendama meie misjonitööd. «Suuresti tänu Ansa ennestsalgavale, pikale ja pühendunud tegevusele otsustas Soome misjoniselts valida Eesti oma tööpiirkonnaks. See oli Eestile suuri võimalusi pakkuv ega tulnud nii iseendastmõistetavalt. Selle eest oleme Asale suuresti tänu võlgu,» räägib Leevi Reinaru.
Samuti on tema abi märkimisväärne 1989. aastast Lääne-Nigula koguduses, kus ta on jaganud oma ideid ja ettekujutust koguduseelu edendamiseks ning vahendanud Soomest saabuvat abi. Ta aitas luua sõprussidemeid Lääne-Nigula ja Espoonlahti koguduse vahel.
Leevi Reinaru iseloomustab EELK tunnustusmärgi kavaleri Ansa Helmineni inimesena, kes ei käi Eestis kui turist, vaid kui eestlaste sõber.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)