Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Noortejuhiks kasvatakse laagris

25.05.2007 | | Rubriik: Kirikuelu

Talu laagrikeskuses on alanud
projektlaagri «Uus tee» hooaeg.

5.–7. klassi õpilastele mõeldud laagrid
algasid juba aprillis, järgmised laagrid on 8.–13. ja 16.–21. juunini, ning
lõikuspühalaagrid septembris-oktoobris.

Laagris on suurt tähelepanu pööratud spordile.

Laagris on suurt tähelepanu pööratud spordile.

Sirje Kiiviti poolt ellu kutsutud projekt
kestab kolm aastat ja peatähelepanu on suunatud usuõpetusele, inglise keelele
ja spordile. Teismelistest peaksid kasvama arvestatavad noortejuhid, kes on
võimelised toimima motiveeritult ja lisama oma paikkonna elukeskkonnale
eetilist lisaväärtust. Finantsiliselt on projekt üles ehitatud sponsorite toele
ning laste ja koguduste omaosalusele.

Tänavuaastaste laagrite sisuks on inimese
kui uskliku olendi analüüs, tema seotus elusa ja eluta loodusega.
Sügislaagrites kõneldakse tähtedest ja  külastatakse tähetorni.

Toimuvad vastavateemalised vestlusringid,
teemat korratakse mängulistes olukordades ja mõnda iseloomulikumat seika
tuuakse esile dramatiseeringuga. Päevakavas on palju sportlikke mänge ja laulu.
Väga oluline koht on inglise keele õppimisel, eelkõige tavaelu kirjeldavate
väljendite kasutamisel ja eneseväljendusoskuse parandamisel.

Keskuses on välja ehitatud 10 kämpingumaja,
mis tähendab, et vastu võetakse korraga mitte rohkem kui 40 last korraga, aga
osa kohti peab jääma töötegijatele. Seetõttu on projekti algfaasis nimetatud
arv väiksem – 32. Kui valmib peamaja, avaneb võimalus vastu võtta rohkem lapsi,
siis on ka uue väljakutsena kavas kasutada keskust aastaringselt ja taotleda
laagrite korraldamiseks riiklik litsents. 

Just ruumipuudus vaevabki raskusega rajatud
laagrit. Suure igatsusega vaadatakse poolelioleva peamaja poole, millele 15
Soome  vabatahtlikku abilist Herättäjä-Yhdistyksen/Heimotyö ühendusest
aprillis vundamendi soojustust ja hoone välisvoodrit paigaldasid.

«See on südamest tehtud töö, mehed tahavad
aidata ja liiguvad sellepärast paigast paika. Motivatsiooniks on usk Jeesusesse
Kristusesse, kes on aidanud paljudel meestel uue elu leida,» võtab meeste
tegevuskreedo lühidalt kokku rühma juht Matti Harju.

Paide Püha Risti kogudus on samuti liitunud
projektiga «Uus tee». Laagripäevade jaatav mõju toob kindlasti  juurde
huvitatuid ning kasvatab väiksest rühmast kogukonna noorte atraktiivse kogumi.

Algur Kaerma,

Paide koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)