Esileht » Arvamused » Lugejate kirjad »

Mure nõdra venna südametunnistuse pärast

30.11.2010 | | Rubriik: Lugejate kirjad

Mõte ei anna rahu ja süda valutab, kui mõtlen neile, kes nimetavad end geikristlasteks.
Kristlane ja gei? Kuidas need kaks asja kokku sobivad? Üks pool on valgus, teine pilkane pimedus.
Meenutan 1995. aastal toimunud kriisiabi põhikursust, kus Heino Nurk, Naatan Haamer ja Kadri Ugur olid meie lugupeetud ja armastatud koolitajad. See koolitus ei ole tänaseni meelest läinud.
Heino Nurga kirjutis 20. oktoobri Eesti Kirikus on nagu appihüüd. Mõtlesin, et nüüd on meie kohus neid õnnetuid kui tukkisid tulest välja kiskuda. Nende inimeste eluots on, kui nad ei saa aidatud meeleparandusele, igavene hukatus. Meie, mitte teoloogid, vaid armust Jumala lapsed, püüame selles asjas aidata, et nad pääseksid hukatusest.
Hingekohus on tõeline põhjus meelde tuletada evangeeliumi sõna. Mida ütleb Piibli raamat juba vanas seaduses selle loomuvastase tegevuse kohta? Rääkimatagi on selge, et evangeelium on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele ja ka geikristlastele. Kui nad aga usuvad. See kõik on avalik meie seas, sest Jumal on seda meile avaldanud. Vaja on vaid tähele panna, mida sõna räägib, ja ongi väljapääs olemas.
Küsiksin: kuidas me ükskord end õigustame Jumala trooni ees seistes, et me pole sõnast õigesti aru saanud? Kui Tema ütleb, et see asi on rüve, siis nii on ja jääbki nii! Mina ei tea, et Jumalal oleks mõni asi võimatu! Temal on ka meelevald seksuaalset orientatsiooni muuta. Tunnen inimesi, kes on sellest pimedast august Jumala abiga pääsenud.
Mis puutub armastusse, siis kristlasele on see omane, et armastame inimesi, sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud Püha Vaimu läbi. Aga Jumala inimene ei armasta patu tegusid. Kuidas saab usklik inimene, kelle sees on Püha Vaim, armastada seda, mida Jumal vihkab?
Soovime avaldada austust ja lugupidamist esmajoones ülemkarjasele ja kõikidele karjastele, kes märkavad seda hävituskoletist tungimas nende hoolde antud karjale kahju tegema ja ütlevad õigustatult: stopp! Tuhat tänu teile! Teie häält pannakse ikka tähele!
Meie aga teeme palveid nõdra venna südametunnistuse pärast, kuna teame, et patukahetsejale antakse andeks. Ja kui nad siis pääsevad, tabab neid taevalik õnnistus.
Meieisapalve õpetab ütlema õigeid sõnu: Sinu riik tulgu ja Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ütlen oma sõnadega juurde: … ja ka meie südametes. Palume üheskoos, et ta päästaks meid ära kurjast, sest Tema päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Nii on Jeesus meid õpetanud paluma ja seda palvet kindlasti kuuldakse.
Helvi Laks ja Ilme Kuller
Jumala abiga

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)