Esileht » Uudis » Uudised »

Moodustati iseseisev muusikute ühendus

29.10.2003 | | Rubriik: Uudised

Kirikumuusikaliidu (KML) erakorralisel üldkoosolekul esmaspäeval, 27. oktoobril otsustati asutada MTÜ EELK Kirikumuusikaliit.
Endise kirikliku allorganisatsiooni asemel on nüüd iseseisev muusikute ühendus, mille etteotsa valiti praegune juhatus täies koosseisus.
Koosoleku esimese päevakorrapunktina arutati liidu uue põhikirja eelnõu ja otsustati see vastu võtta, sellega loodi uus kirikumuusikute organisatsioon. Uus põhikiri sarnaneb eelmisele, muudatused on tehtud peamiselt kirikuvalitsust puudutavas: mõni tegevusvaldkond, mis enne oli liidu põhikirjas, on nüüd sätestatud koostöölepingus.
Mõne muudatusettepaneku tegid muusikud koostöölepingu eelnõusse. Näiteks ei selgu eelnõus, kas kirik, delegeerides kirikumuusikaliidule ülesande, garanteerib selle finantseerimise. Teine küsimus puudutas muusikaüritusi: tehti ettepanek jätta KML-le repertuaarivalikul otsustav roll.
Üldkoosolek otsustas jätta liikmemaksu seotuks liidu liikmestaatusega ning tõsta see 50 kroonile aastas. Muudatus hakkab kehtima uuest aastast, kui algab ametlikult ka uue organisatsiooni töö.
Kirikumuusikaliidu liikmeks võivad olla ka teiste konfessioonide esindajad, kuid neil on vaatlejaliikme staatus, seega pole neil üldkoosolekul hääleõigust, samuti ei saa neid valida juhtorganitesse. Liidu juhatusse kuuluvad praegu Piret Aidulo (esimees), Helika Gustavson, Jüri Koltsov, Toomas Mäeväli, Aivi Otsnik, Sigrid Põld ja Merike Saaremets.
Samuti arutati muusikute tööprobleeme. Piret Aidulo tuletas meelde lähenevat aastaaruannete esitamise tähtaega. Tema sõnul on praostkondade aruanded kohati napisõnalised, mõnest praostkonnast pole aruannet siiani saadetud. Samas võib Haapsalu ja Viljandi praostkonnast tulnud aruanded eeskujuks seada.
Nimetati järgmise aasta tähtsamaid sündmusi: Jürgen Frielinghauseni seminari jumalateenistuse muusikast ja iga-aastast kirikumuusika konverentsi 15. märtsil, teemaks on hingehoid ja muusikateraapia. Kiriku suurürituseks on 2005. a Tartus toimuv kirikupäev ja laulupidu, ettevalmistused juba käivad, uuel aastal alustatakse proovidega.
Pärast üldkoosolekut toimus kirikumuusikutele autorikaitse-alane seminar, mille viis läbi Eerik Jõks.
Järgmine kirikumuusikute üldkogu toimub 22. märtsil järgmisel aastal.
Kristel Neitsov

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)