Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Moodustamisel on ühine laste- ja noorteorganisatsioon

26.03.2003 | | Rubriik: Uudised

Teisipäeval, 18. märtsil oli Noosootöö Keskuse nõukogu koosolek, kus põhiküsimuseks kujunes uue ühisorganisatsiooni loomine.
Vastavalt mullu 1. juulist jõustunud uuele kirikute ja koguduste seadusele ei saa Noorsootöö Keskus alates 2004. aasta suvest enam endisel kujul eksisteerida. Et konsistooriumil ei tohi olla allasutusi, seisab ees mitu struktuurilist muudatust.
Noorsootöö Keskuse juhatuse esimees Kaido Soom selgitas Eesti Kirikule, et struktuuriliste muudatuste all tuleb mõista kas uue iseseisva organisatsiooni, sihtasutuse või konsistooriumi osakonna ehk noorsootöösekretäri töölaua loomist. «Päris selgeid plaane veel ei ole, sest tegu on olulise otsusega, mis peab sündima pikema diskussiooni tulemusena.»
Üheks kaalukamaks ideeks, mida pooldas enamus nõukogu liikmeid, oli mõte luua koostöös Pühapäevakooliühendusega ühine laste- ja noorteorganisatsioon. Vastava ideega on pöördutud noortejuhtide, lastetöötegijate ning vaimulike poole, ent tagasiside on olnud kesine. «Saime vaid 16 vastust, aga küsimuste saajate hulk oli kordi suurem,» nendib Noorsootöö Keskuse peasekretär Mari-Ann Oviir.
Saadud vastused olid seinast seina – ühed pooldasid laste- ja noortetöö ühendamist, teised mitte. Peamiseks vastuargumendiks oli kartus, et ühisorganisatsioon suurendab bürokraatiat ja sisuline töö jääb tegemata. Poolthäältena kõlasid administratiivsete ja rahaliste ressursside kokkuhoid ning terviklikkus. Samas tuldi välja uue mõtlemapaneva ideega kaasata noortetöösse Misjonikeskus.
Kuigi nõupidamisel tõdeti, et otstarbekas on ühendada laste- ja noortetöö, ei jõutud lõplike otsusteni. Uuesti saadakse kokku 14. mail. Lõplikult peaks organisatsiooni saatus selguma sügisel.
Erle Iher

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)