Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Miski ei muuda maailma rohkem kui armastus

11.05.2007 | | Rubriik: Arvamus

Armsad eestimaalased
ja kaaskristlased! Me mõtleme kõik oma rahva tulevikule. Ja neist, kes
drastilisel moel on olnud selle – mitte uue – olukorra põhjustajaks.

. Oleme
erineval määral kogenud, mida tähendas sõda, nõukogude terror, küüditamised ja
venestamispoliitika igaühe jaoks isiklikult. Meie elus on olnud seiku, mida
meenutades tunneme sisimas vihalainet kerkimas.

Mõeldes märatsenud vene noortele, meie
kaasmaalastele, – kas tundsid ära sama viha, mis elab kõige sellise vastu ikka
veel su südames? Neis noortes inimestes on kehastunud sinu ja minu raev, ta
vaatab lõpuks ometi meile otsa, küsides: kas tunned mind ära? Kunagi tundsime
viha koos paratamatustundega. Nüüd on ajad muutunud.

Oleme rahvana täiskasvanuks saanud ja võime
loobuda ohvrirollist. Jumala poolt on meile antud vastutus elada iseseisvas
riigis ja vastutada. Nagu demokraatlikus riigis on kõik kodanikud riigi ees võrdsed,
oleme me ka jumalariigi kodanikud, Temale ühtviisi imeliselt kallid.

Kui peres on teismeliseikka jõudnud lapsel
rasked ajad, leiab see laps tagasitee usalduse ja turvatunde juurde läbi
teadmise, et teda perekonnas armastatakse. Oleme oma riigi täiskasvanud,
vastutusvõimelised kodanikud. Ja me oleme kristlased, kelles elab Püha Vaim,
ütleb apostel Paulus. Püha Vaimu tööriistaks on armastus.

Kristuse läbi teame, et valu, kurjust ja
viha saame tervendada vaid armastuse ja andestamise läbi. Andkem andeks need
kunagised kannatused, valu ja häbi, hoolimata sellest, et selle põhjustajad
pole oma tehtut kahetsenud ega sellest aru saanud. Aga meie oleme suureks
saanud ja teame, et see on möödanik. Mitte miski ei muuda maailma rohkem kui
armastus. Andkem andeks neile noortele, sest nad on meie oma pere lapsed, kes
on veendunud, et neid ei armastata, ja otsivad lohutust valest. Oma palvetes
külvakem nad üle kaastunde ja armastusega, et Jumala Vaim võiks oma vaikset ja
võimsat tööd teha meie kõikide südametes.

Armastusega

Kristiina Nagel

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)