Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Misjonipüha peetakse 27. oktoobril

16.10.2002 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Nagu varasematelgi aastatel on EELK Misjonikeskus kutsunud misjonipüha pidama meie kogudusi oktoobrikuu neljandal pühapäeval. Tänavu siis pühapäeval, 27. oktoobril.
Selle päeva misjonisõnum on: «Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!» 2Kr 6:2.
Apostel tõstab esile aega, millest Vana Testament ette kuulutas. See algas Kristuse tulekuga ning kestab tänaseni. Ülisoodus aeg misjonitööks kestab!
Meile võib tunduda kogudusetöös, et näeme vähe tulemusi. Soovin, et suudaksime jätta tulemused Jumala hooleks. Meie osa on külvata ja mitte väsida. Ei tohiks hakata tulemusi kunstlikult otsima ja nõudma.
See aga ei tähenda, et võime hooletult ja lohakalt oma ülesannetesse suhtuda. Peaksime küsima endalt ja koguduse igalt liikmelt, kas oleme teinud kõik, et ühiskond saaks aru, mida tegelikult usklikena omame ja pakume.
Meie kiriku ajalehes oli juttu koosolekutest ja töötegijate kokkusaamistest. Arvan, et töötegijate omavaheline suhtlemine on väga vajalik. Selleks, et rääkida selgeks kogudusetöös eesmärgid ja üheskoos otsida lahendusi ning ideid, kuidas edasi areneda.
Usun, et kogudustes leidub inimesi, kes meeleldi on valmis kaasa töötama nõu ja jõuga.
Soovin misjonipühaks ametivendadele, kaastöölistele ja kogudusteliikmetele ustavust seal, kuhu Issand meid on läkitanud ja tahab veel läkitada. Ülisoodus aeg kestab, aga see ka möödub.
Palvetame kogu maailma misjonitöö pärast ja meie endi misjonimeele pärast, et see ei kustuks, vaid oleks ikka süüdatud Pühast Vaimust! Ka Misjonikeskus vajab teie eestpalveid, et olla teenimistöös viljakas.
Misjonikeskus on valmis nõu ja jõuga kogudusi ja praostkondi teenima. Meie töövaldkondadest saate teada koduleheküljelt http://www.eelk.ee/mk/ või helistades tel 0 627 7380.
Kui teete sel pühapäeval korjanduse misjonitöö heaks, siis annetusest saadud raha eest tellige ajaleht Eesti Kirik oma piirkonna koolile, raamatukogule, valla- või linnavalitsusele. Teil on võimalus annetus saata ka Misjonikeskuse töö toetuseks Eesti Ühispanga kontole 10602016015008.
Õnnistussooviga
Leevi Reinaru,
Misjonikeskuse juhataja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)