Esileht » Uudis » Esileht »

Misjoniköit tuleb hoida mõlemast otsast

08.02.2012 | | Rubriik: Esileht, Kirikuelu

Misjonigloobus: üks nööriots kinnitub piirkonda, kus misjonär töötab, ja teises otsas on misjonäri foto. Gerly Meister
Möödunud laupäeval toimus Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) Toompea koguduses oikumeeniline misjoniseminar, mille kokkuvõte oli rõõmusõnumlikult rõõmus: misjonitöö liidab ja innustab.

EKNK piiskop Ago Lilleorg ütles enne avapalvet, et võimalused misjonitööd teha on olemas, tarvis on tegutsemise tarkust ja tundlikkust. Päeva jooksul kuuldu-nähtu põhjal veendus iga osaleja, et välismisjoni lippu hoiab praegu kõige kõrgemal EKNK ise. Iseäranis jõudsalt on head sõnumit edasi kandnud nelipühilastest kurdid.
Maailmamisjoni olukorrast andis ülevaate Mark Nelson (Eesti Metodisti Kirik – EMK). Ettekandest selgus, et viimase saja aasta jooksul on muutunud nii kristliku maailma keskpunkt kui ka keskmise kristlase kuvand.
Nelsoni sõnul seisab kaasaegse misjonitöö ees ülesanne leida tasakaal sotsiaaltöö ja evangeeliumi kuulutamise vahel. Misjonärid rajavad küll haiglaid ja kaevavad kaeve, kuid inimesed surevad patustena, kuulmata evangeeliumi. Igavikulises perspektiivis pole see eriti mõistlik.
Evangeeliumi viimisest teise kultuuri kõneles Handimaa misjonär Andrus Kask (EMK). «Miks ma lähen? Mida sinna viin? Mis minust sinna maha jääb? Milles minu kohalolu väljendub?» loetles Kask küsimusi, mida iga misjonär endalt küsima peaks. Kask pidas oluliseks sulandumist kohalikku kultuuriruumi.
Oma misjonitööst andsid ülevaate Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL), EELK, EKNK, EMK ning Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit (EEVL). Mitmed neist hoiavad fookuses hõimurahvaid, pidades seejuures oluliseks konfessioonidevahelist koostööd.
Päeva teises pooles jagasid oma kogemusi lähetusest naasnud misjonärid. Piltlikult öeldes on misjonär, köis käes, uppujaid päästma tõtanu, kelle jaoks on ääretult oluline, et kaldalolijad taipaksid köie teisest otsast kinni haarata.
Palveta, kirjuta ja anneta on need kolm sõna, millega läkitajad saavad misjonäri toetada. Kodumaalt saadud väiksed pakid aitavad meeles pidada oma juuri. Oluline on hoida ka misjonäride lapsed eestpalves. Huvitavaid ettepanekuid laekus misjoni ideepanka. Näiteks kutsub EEKBKL sisemisjoni toetuseks inimesi käsitööd tegema ja ostma. Misjonäri toetuseks võib korraldada veel näiteks kalapüügivõistluse.
Tutvustati ka MTÜ Damota projekti alushariduse toetuseks Etioopias. Nähtu-kuuldu tekitas paljudes soovi sealsete laste heaks midagi teha. Näiteks piisab 50 eurost, et üks Etioopia laps saaks terve aasta koolis käia. Päev võeti kokku konfessionaalsetes osadusringides, mille lühikokkuvõttest teisedki seminari lõpuminutitel osa said.
Margit Õkva

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)