Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Minnes võeti kaasa kõige kallimad esemed

15.12.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Ümarlaud vaagis võimalusi rannarootslaste ajaloolise omandi tagasijõudmisest koju.  Foto: Riina SildveeKonsistooriumi kogunenud ümarlaud arutas koguduse ja kogukonna elu ja tegevuse seost ajaloolise omandiga rannarootsi kogudustes.
Päeva avas palvusega peapiiskop Andres Põder. Sissejuhatuse tegi kantsler Urmas Viilma. Arutelu juhtis Lääne maavanem Neeme Suur. Oma ettekandes kõneles ta rannarootsi kogukonnale ja kogudustele osaks saanud ülekohtust. Nad olid sunnitud lahkuma oma põlisest kodust, minnes võeti kaasa kõige kallimad esemed, mille hulka kuulusid ka kirikutarbed. Nüüd, kui poliitiline olukord on muutunud, on vaja selgitada ka edasine side oma põlise kodu ja kirikuga.
Osa kirikuvarasid on jõudnud tagasi Eestisse ja paiknevad praegu Eestirootslaste Kirikumuuseumis Tallinnas (Rüütli 9). Osa varadest on sattunud erinevatel asjaoludel Eesti muuseumidesse ja võetud arvele muuseumi omandina.
Õigluse jaluleseadmine ja kirikutele kuulunud esemete paigutamine nende ajaloolisse keskkonda on jätkuv protsess. Omandireformi ja muuseumiseaduse koosmõju vajab juriidilist läbitöötamist. Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson andis põgusa ülevaate rootsikeelsete koguduste kirikuvara olukorrast. Varade tagastamisest rääkis kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn. Ümarlauas osalesid kultuuriministeeriumi, Rootsi saatkonna, Rootsi Hariduse Sõprade Seltsi, Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu ning asjasse puutuvate maakondade, valdade ja koguduste esindajad.
Sooviga leida kõige paremad lahendused ja kirjutada eeloleval suvel olavipäeval Vormsis alla heade kavatsuste protokoll, otsustati moodustada töörühm, mida juhib Neeme Suur, tehnilise teenindamise eest kannab hoolt Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

Tiit Salumäe,
Assessor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)