Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Meie ligimene

14.09.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kui vaatame Jeesuse elu, siis näeme, kuidas ta andis oma elu ja õpetusega tunnistust Jumala armastusest, mis ületab kõik inimlikud piirid. Ta aitas abivajajaid, tehes haiged terveks. Isegi surm ei olnud Jeesusest tugevam ja Piiblist võime lugeda, kuidas Kristus äratas surnuid üles. Ta oli inimestega nende erinevates eluolukordades ja Issand astus patuste poolele, andes neile võimaluse pöörduda Jumala poole. Temas oli armastus ning halastus. Ning lõpuks suri Jeesus ristil, kandes ekslike inimeste patud ja kinkides neile võimaluse pääseda vabadusse.
Oma eluga andis Jeesus kristlastele eeskuju, mis kutsub meidki nägema igas inimeses oma ligimest. Meie ülesanne oma armastada ligimest samuti, nagu tegi Jeesus.
Me võime ulatada käe abivajajale, anda andeks sellele, kes meie vastu eksib. Võime kanda teiste inimeste koormaid. Maailmas, kus on palju kurjust, pole see sugugi nii lihtne. Kuid siingi astub meile appi Jumal: Kristuselt saame ka jõu headeks tegudeks ning ligimese teenimiseks.
Kui teeme teistele head, siis tegutseme Jumala armastuse vahendajana. Ligimese armastamine, aitamine ja tema peale halastamine on meie võimalus anda hea tunnistus oma usust.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)