Esileht » Online » Online artiklid »

Marko Tiitus: Kui kirikus lõhkeb kinnisvaramull

03.09.2010 | | Rubriik: Online artiklid

21. AUGUSTI «Sakala» esilehelt vaatavad vastu Halliste tellinguis kirikutorn ja hingekarjane Kalle Gaston, kelle pildi alla on toimetus paigutanud teksti: «Halliste koguduse õpetaja on muredest väsinud ning paneb pastoriameti maha.» Selle kiriku katuse saagat valgustas «Sakala» ka 9. juulil.

17. AUGUSTIL esitas Kalle Gaston Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskopile avalduse, milles palus end vabastada Karksi ja Halliste koguduse õpetaja ametist ning kustutada EELK vaimulike nimekirjast.

On mõistetav, et see uudis — kirikuvalitsus ei ole Kalle Gastoni ametist vabastamise otsust küll veel teinud — on tekitanud vastukaja nii koguduseliikmete, Halliste ja Karksi elanike kui «Sakala» lugejate hulgas. Maakonnalehe 21. augusti juhtkirjas tõdetakse tabavalt: «Nii kiriku- kui kooliõpetajad kannavad kohalikku vaimu. Kui nemad lahkuvad, kaotavad palju kõik piirkonna elanikud, ka need, kes otseselt ehk kummagi institutsiooniga kokku ei puutu.»

AMETIVEND Kalle Gaston tunnistab, et äpardunud torniremont on vaid üks piisk tema läbipõlemise karikas. Motivatsiooni kadumiseni võivad viia väga erisugused põhjused: suutmatus tulla toime kõigi rollide ja ülesannetega, mida koguduse vaimulikult oodatakse, eelkõige koguduse majandus- ja administratiivse elu korraldamise, võimekate ja pühendunud abiliste vähesuse, kitsaste majandusolude ning küllap ka tähelepanu- ja tunnustusepuudusega nii kirikus kui väljaspool seda.

Eelmainitule võib lisada rahulolematuse EELK kui institutsiooniga ja lootuse, et väljaspool kirikusüsteemi on paineid vähem ning võimalik elada värvikamalt ja viljakamalt.

Mõni päev pärast «Sakala» esiküljelugu saatis Kalle Gaston ametivendadele lõigu aasta lõpuks ilmuva raamatu sissejuhatusest, milles ta kõneleb neljakümnendate eluaastate kriisist ning sellest, et on otsustanud vastutuse oma elu eest endale võtta ja elada nii, nagu on unistanud. «Lõppeks, miks ei võiks inimene neljakümneselt elus kannapööret teha ja midagi muud proovida?» küsib ta.

Edasi Sakalast.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)