Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Märka ja tunnusta – taotle autasu

09.01.2013 | | Rubriik: Uudised

I nelipühal, 19. mail annab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus üle kiriklikud autasud ja tänab ning tunnustab kiriku tublisid töötegijaid.
EELK autasude komisjoni koosolekul 22. novembril vaadati tagasi tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud head vastukaja.

Tublisid on tunnustatud
Ühtekokku on siiani antud välja 154 Teeneteristi ordenit. Neist I järku 8, II järku 25 ja III järku 121. Tunnustusmärgi on andnud peapiiskop 40 tublile kiriku kaastöölisele. Aastatel 1999–2012 on välja antud 214 EELK aukirja. Kuldristi on alates 2004. aastast pälvinud kaheksa vaimulikku. Elutööpreemia on omistatud neljale isikule ja titulaarpraosti nimetus neljale õpetajale.
2011. aastal asutas EELK seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest EELK koostöömedali, mida antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on toetanud meie koguduste ja kogu kiriku ülesehitamist rasketel aegadel. Kokku on antud välja 207 koostöömedalit, neist 45 möödunud aastal. Medali on saanud kiriku kaastöölised järgmistest riikidest: Argentiina – 1, Austraalia – 1, India – 1, Kanada – 4, Norra – 5, Rootsi – 19, Saksamaa – 41, Soome – 129, USA – 5 ja Venemaa – 1.

Autasustamisvõimalused
EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud:
aumärgid – kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
tunnustuskirjad – elutööpreemia, aukiri ja tänukiri,
aunimetus – titulaarpraost.
Komisjon palub esitada autasude taotlused konsistooriumile 1. veebruariks. Taotlused vaatab autasude komisjon läbi ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile selle arvestusega, et oleks võimalik võtta vastu otsus ja saata aegsasti kutsed autasude saajatele.
Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.

Tähtpäevadele mõeldes
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult korrektselt õigel vormil ja õigeks ajaks esitatud taotlused. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletava autasu, aga see ei ole komisjonile siduv.
Autasude komisjon palus juhtida tähelepanu sellele, et võetaks arvesse niihästi kiriku teema-aastatega seotud tegevusi kui ka vaadataks võimalikud kandidaadid läbi pikemas perspektiivis, sest 2015. a tähistame ristiusu ajaloo olulist tähtpäeva – Maarjamaa 800; 2017. a möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal, kui Martin Luther naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi. Tulevad tähtpäevad EELK 100 (2017) ja Eesti Vabariik 100 (2018).
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
autasude komisjoni esimees

EELK tunnustab
Autasude komisjon ootab taotlusi 1. veebruariks.
Vastu võetakse korrektselt esitatud taotlusi. Taotlusvorm on leitav EELK kodulehelt või konsistooriumist.
Autasu võib anda EELK vaimulikele ja ilmikuile.
EELK autasud on aumärgid, tunnustuskirjad ja aunimetus.
EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)