Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Artikkel »

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi!

04.02.2009 | | Rubriik: Artikkel

EELK autasude komisjoni nimel tuletan meelde, et nüüd on aeg mõelda, kes väärivad sel aastal üldkiriklikku tunnustamist ja tänu, ning teha vastav ettepanek konsistooriumile.
Kirikukogu täiendas ja muutis eelmise aasta novembris autasude seadust. Tuletan siinkohal meelde, et EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasudeks on aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk (ehk tunnustusmärk). EELK tunnustuskirjad on elutöö preemia, aukiri, tänukiri. EELK aunimetus on titulaarpraost.
Uus autasu, mida ei ole veel välja antud, on tunnustusmärk. See antakse isikule, kes on ustavalt teeninud EELKd või silmapaistvalt edendanud EELK poolt järgitavaid aateid. Tunnustusmärk kujutab endast Teeneteristi põhielementi – luteri roosi.
Konsistooriumile võib ettepaneku autasu andmise kohta teha peapiiskop, piiskop, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, praostkonna nõukogu või praost, praostkonna praosti kaudu koguduse juhatus või õpetaja, vastava töövaldkonna assessori kaudu EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan. Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud autasustamiseks esitatud isiku teened.
Otsuse kuldristi, Teeneteristi, elutöö preemia, aukirja ja aunimetuse andmise kohta teeb konsistoorium. Otsuse tunnustusmärgi ja tänukirja andmise kohta teeb peapiiskop. Head vastukaja on komisjon saanud möödunud aasta nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud tänuüritusest. Kavas on jääda selle juurde, et Kiriku sünnipäeval toimub EELK tänuüritus.
Taotluste läbivaatamine võtab aga oma aja ja seetõttu on palve, et kõik taotlused laekuksid vastavalt kehtivale reglemendile hiljemalt 1. märtsiks 2009 EELK Konsistooriumisse. Taotlusvorm on EELK koduleheküljel Intranetis (http://www.eelk.ee/intranet/blanketid.php) ja seda saab ka konsistooriumist. Taotluses tuleb esitada autasustamise põhjendus ja anda oma kontaktandmed.
Märgakem ja tunnustagem siis neid, kes oma panusega on silmapaistvalt teeninud kogudusi, praostkondi ja üldkirikut ning kes ühiskonnas on paistnud silma oma tubli tööga Jumala riigi ülesehitamisel.

Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)