Esileht » Uudis » Uudised »

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi: taotle autasu

18.01.2012 | | Rubriik: Uudised

EELK Teeneteristi on saanud kokku 138 inimest. Eelmisel aastal sai peapiiskop Andres Põderilt (vasakul) Teeneteristi 3. järgu ordeni Mikk Üleoja, Kaarli koguduse kontsertkoori peadirigent. Erik PeinarEELK autasude komisjon ootab hiljemalt 1. veebruariks ettepanekuid tublide inimeste autasustamiseks.

EELK autasude komisjoni koosolekul 10. novembril 2011 vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud avalikkuses hea vastukaja ja võetud hästi omaks meie koguduste ja kaastööliste seas.
Pidulik nelipüha päev
Ka käesoleval aastal on kavandatud Kiriku sünnipäeval, 27. mail tänada ja tunnustada kiriku tublisid töötegijaid. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
Komisjon vaatas läbi kõik möödunud aastatel laekunud autasude taotlused. Ühtekokku on antud välja 138 Teeneteristi. Neist 1. järku kaheksa, 2. järku 25 ja 3. järku 105.
Tunnustusmärgi on andnud peapiiskop 32 tublile kiriku kaastöölisele. Aastatel 1999–2011 on välja antud 174 EELK aukirja. Kuldristi on pälvinud alates 2004. a seitse vaimulikku. Elutööpreemia on omistatud kolmele isikule ja titulaarpraosti nimetus neljale õpetajale.
Koostöömedal
2011. aastal asutas EELK seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest EELK koostöömedali. EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule või selle kogudusele. Ettepaneku EELK koostöömedali andmise kohta võib teha EELK koguduse juhatus või õpetaja ja EELK asutuse või koostööpartneri juhtorgan.
Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud autasustamiseks esitatu teened. Autasustamisettepanekud vaatab läbi EELK autasude komisjon, kes edastab oma arvamuse konsistooriumile.
Möödunud aastal anti välja 163 koostöömedalit. Koostöömedalit võib jätkuvalt taotleda. Taotlused vaadatakse jooksvalt läbi. Taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet). Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.
Taotluse esitamine
Sel aastal palub komisjon ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile juba hiljemalt 1. veebruariks. Taotlemise tähtaja toomine varasemale ajale on seotud sellega, et komisjon jõuaks taotlused vaadata läbi ja esitada konsistooriumile selle arvestusega, et kutsed autasude saajatele oleks võimalik aegsasti välja saata.
Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult õigel vormil esitatud ja korrektselt täidetud taotlused.
Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletava autasu, aga see ei ole komisjonile siduv.
Tunnustagem siis oma tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)