Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Marie-Christine Väli teenib õpetajakandidaadina Koeru kogudust

23.11.2011 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 Marie-Christine Väli (33) õpingud usuteaduse instituudis päädisid 2009. aastal magistrantuuris ning pastoraalseminaris.
Enda sõnul läks Marie-Christine Väli kõrgkooli teoloogiat õppima kindla sooviga võimaluse korral rakendada sealt saadud haridust edaspidi praktilises vaimulikutöös koguduseõpetajana.
Ettekujutus vaimulikuametist tugines suuresti ema, 1997. aastal preestriks ordineeritud Anseküla ja Jämaja koguduse õpetaja Anu Konksu kogemusele. «See on andnud mulle võimaluse vaimulikutöö erinevate tahkudega lähemalt tutvuda ning neid reaalselt hinnata,» arvab Väli ise.
Pikka ajavahet kooli lõpetamise, praktika ja töö leidmise vahel selgitab ta perekondlike põhjustega, mis ei võimaldanud asuda teenima mõnda kogudust väljaspool kodulinna Tallinna. Enda sõnul sai ta aga väga korraliku ja pikki aastaid hõlmava praktiseerimise võimaluse Tallinna Püha Vaimu kirikus koos käivas ingliskeelses Püha Tiituse ja Timotheose osakoguduses koguduse vaimuliku preester Gustav Piiri juhendamisel. Meeldiv koostöö jätkub vähesel määral vajaduse korral nüüdki. 
Konsistooriumi otsusega määrati Marie-Christine käesoleva aasta septembris Järva praostkonna vikaarõpetajaks alates preestriordinatsioonist. Ordinatsiooni toimumise aja täpsustab peapiiskop. Väli ütleb, et praegusel ajahetkel on tal võimalik sõita Järvamaale teenima: «Kokkuleppel peapiiskopi ja praostiga käin ma preestriameti kandidaadina siis nüüd Koeru kogudust teenimas üle pühapäeva. Jõulukuul on kokku lepitud teenistused igaks pühapäevaks.»
Järvamaale elama asuda, vähemalt lähiajal, tal võimalik ei ole. Tallinnas elav Väli teeb praegu oma tavapärast tööd osalise koormusega usuteaduse instituudis haldusjuhina ning peatselt avatavas Tallinna lähedal asuvas noorte erihoolekandekülas Haraka Kodu SA tegevjuhina.
Võib-olla on vaja teha preestriordinatsiooni järel ja siis juba reaalselt kirikutööle asumisel senises töös mõningad ümberkorraldused. Praegu on sellest veel ennatlik kõnelda. «Olen praegu vägagi hõivatud erivajadustega noorte kodu peatse avamisega ja üsna rahulik ka oodates – igaks asjaks on oma aeg,» kinnitab Marie-Christine Väli.
Liina Raudvassar 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)