Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Mälestame

27.01.2009 | | Rubriik: Teated

Mina olen ülestõusmine ja elu… (Jh 11:25)
Südamlik kaastunne õpetaja Urmas Nagelile perega kasuisa

KALJO LAUTi lahkumise puhul.

Võru praostkond

* * *

Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. (Fl 1:21)

Kallis Urmas Nagel.

Rahu Sinu perele ja lähedastele armsa papa igavikku saatmise teel.

Karmen, Maarika ja Piia peredega 

* * *

Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles; austuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles; nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles.

1Kr 15:42–43

Tallinna Peeteli kogudus mälestab oma endist juhatuse esimeest

ANTS VAIMELit

ja avaldab sügavat kaastunnet lähedastele.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)