Esileht » Uudis » Uudised »

Majandusnõukogu kutsub koostööle

21.01.2004 | | Rubriik: Uudised

Majandusnõukogus olid eile arutlusel ettepanekud, mis suurendaksid võimalikke koostöö vorme koguduste ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Nõukogu kiitis heaks teabelehe, kus reas ideed koguduste ja kohalike omavalitsuste ühistegevuseks ühiskonna teenimisel. Vaimulikud ja koguduste juhatuste esimehed said 13. jaanuarini esitada parandusettepanekuid täiendada teabelehte ehk meelespea ning see läheb konsistooriumi täiskogule kinnitamiseks.
Idee, millest lähtuti meelespead koostades, sai alguse majandusnõukokku pöördunud koguduste murest. Paljudes kogudustes on valmisolek tegeleda lisatoimingutega, kuid tihti ei jätku selleks raha. Samal ajal ei tea omavalitsused, millised võimalused neil on tegemaks koostööd kogudustega. Meelespea on ühtlasi kokkuvõte juba teostatud ühisprojektidest kui ka ideedest, mis teoreetiliselt võiksid olla ühise tegevuse objektiks.
Olukord valdades erinev
«Üldpilt on kirju, aga pigem positiivne,» ütles projekti eestvedaja, majandusnõukogu liige Raivo Linnas hinnates olukorda omavalitsuste ja koguduste koostööl. «Paljudel juhtudel koostöö toimib, kuid tihti väga kitsas valdkonnas,» nentis ta. Kõige sagedamini tuleb ette ühiseid kalmistute hooldamise projekte.
Umbes pooled meelespeas kirjeldatud võimalused saab Raivo Linnase jutu järgi teoks teha rahata. Teised aga sellised, kus tuleb raha küsida ja mis kindlasti koostööd nõuavad. Linnas näeb neis eelkõige omavalitsustepoolseid infrastruktuure ning kirikupoolset personali.
Linnas nõustus, et mõnd ettepanekut ei ole kindlasti võimalik kõikidel kogudustel teostada. Osa projekte võib tema sõnul aga proovida koos praostkonnaga ellu viia. Samal ajal on Eestimaal kogudusi, kes on paikkonnas majandusohjad just enda kätte võtnud ning mis isegi laenu annavad.
Et suurendada kiriku mõju
Koguduste vaimulikud ei ole olnud eriti aktiivsed teabelehele ideid pakkuma, kuid kaks vaimulikku on saatnud ideedepaketi, mida projektijuht Raivo Linnas on saanud kohe meelespeasse lülitada.
Linnas ütles, et eriti teravalt on majandusküsimused esile kerkinud just Tallinnas. Praost Gustav Piir on teinud aga väga häid ettepanekuid tõhustada koostööd. Samuti on arvestatavaid märkusi teinud peakaplan Igor Miller.
Meelespea eesmärk on leida võimalusi parandada koguduste tihti väga kriitilist olukorda. Meelespea kokkupanekul võeti aluseks 1998. aastal välja töötatud EELK ühiskondlik-poliitilised taotlused «Kiriku missioon ühiskonnas», ka arvestati kiriku arengustrateegiaga ning reaalselt ellu viidud ja kirikut kui ühiskondlikku partnerit tutvustavate ideedega.
Ühes suunas mõtlema
Raivo Linnase arvates kulub pärast laiemaringilist teabelehega tutvumist vähemalt aasta, enne kui hakatakse konkreetseid leppeid sõlmima. «See aeg kulub mõtte sättimiseks, siis võib hakata tulemusi lootma,» ütles Linnas.
Ta arvas, et 1. maiks on koostööd tutvustav voldik laual ja seda hakatakse jagama kogudustele, praostidele, kiriku struktuuridele, kõigile kohalikele omavalitsustele. Selle näol on tegu paberiga, mis millekski ei kohusta, küll aga annab rohkesti näpunäiteid edaspidi kirikul ning kohalikel poliitikutel ühes suunas mõtelda.
Majandusnõukogu poolt välja töötatud meelespea on kirikupoolne initsiatiiv suurendada koguduste mõju ühiskonnas ja sisaldab viiteid, kuidas kogudused ja kohalikud omavalitsused saaksid kujundada ja ellu viia noorsoo- ja perepoliitikat; kaasa rääkida hariduses, kultuuris ja sotsiaaltöös; ennetada kuritegevust; tagada paikkonna majanduslikku arengut jmt.
Kristel Neitsov

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)