Esileht » Uudis » Uudised »

Määrati pensione ja moodustati diakoonianõukogu

01.04.2004 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi täiskogu pidas 9. märtsil järjekordset istungit.
Õpetaja Toomas Paul otsustati tema avalduse alusel vabastada Tallinna Jaani koguduse teenimisest ja määrata ta emerituuri alates 1. novembrist.
Valdo Reimann kinnitati Jõgeva koguduse õpetajaks alates 9. märtsist ja Tatjana Peetersoo vabastati Vara koguduse hooldajaõpetaja kohustustest tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist. Samuti tagasiulatuvalt vabastati diakon Urmas Paju Rõngu koguduse teenimisest ja õp Jüri Stepanovi alluvusest alates 1. jaanuarist.
Õigus pensionile
Konsistooriumi otsusega määrati kiriku kolmele vaimulikule ja ühele töötegijale pension. Alates 1. novembrist määrati pension õpetaja Toomas Paulile. Tagasiulatuvalt alates 1. märtsist määrati pension õpetaja emeeritus Karl Karlsonile, diakonõpetaja emeeritus Elmur Rahamägile ja Viljandi Pauluse koguduse vöörmünder, kellalööja, jutlustaja ja kantseleiametnik-raamatupidja Elmar Tsäärole.
Moodustati diakoonianõukogu
Konsistooriumi töökorralduse seadluse § 12 lõike 11 ja assessor Joel Luhametsa ettepaneku alusel moodustati 7liikmeline diakoonianõukogu, kelle ülesannetena fikseeriti üheksa diakooniatööga seonduvat punkti. Peamisena võiks nimetada ülesannet välja töötada EELK diakoonia strateegia ja jälgida selle elluviimist. Diakoonianõukogu esimeheks nimetati assessor Joel Luhamets, liikmeteks Leili Mutso (praostkondliku/kogudusliku diakoonia esindaja), Tõnu Linnasmägi (kohaliku diakooniaasutuse esindaja), Jelena Leibur (Tallinna Diakooniahaigla esindaja), Igor Miller (kriminaaltöö esindaja), Randar Tasmuth (Usuteaduse Instituudi esindaja) ja Tiit Pädam.
Lisaks anti täiskogu otsusega Kõpu koguduse liikmetele Marianne Alasile konsistooriumi aukiri seoses 80. sünnipäevaga ja Inna Soovikule konsistooriumi tänukiri 70. sünnipäeva puhul. Tunnustused anti üle Viljandi praostkonna sinodil 18. märtsil Kõpus.
Välissuhete nõukogu 8. märtsi otsuse alusel kinnitati Kõpu koguduse sõpruskoguduseks Soome Kiriku Kerava kogudus.
Diakoniameti eksami ajaks määrati kolmapäev, 5. mai.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)