Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

Luteri kirik kaebas Saare maavanema kohtusse

06.11.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) esitas kaebuse Tallinna halduskohtule Saare maavalitsuse vastu. Põhjuseks osaliselt tagastamata jäänud ajaloolised kirikumaad Ruhnu saarel, mis eelmisel aastal jõudsid valla munitsipaalomandisse. Tegemist on maatükiga, kuhu Ruhnu vald plaanib uue koolimaja ehitamist.

EELK-d kohtus esindav jurist Vahur Glaase ütles Oma Saarele, et ehkki omal ajal leppis vald kokku kohaliku Ruhnu kogudusega, kes oli nõus 2,5-hektarilise maatüki eest kompensatsiooni saama, ei ole EELK sellise asjade käiguga päri, sest kogudused saavad kinnisvaratehinguid teha ainult konsistooriumi nõusolekul.

“EELK esitas 2002. aasta novembris Saare maavanemale taotluse maavanema järelevalve teostamiseks, kuid sellele kirjale me vastust ei saanud,” tõdes Glaase, kelle sõnul jäi vastuseta ka toonase EELK peapiiskopi Jaan Kiiviti 2004. aastal maavanema kohusetäitjale Hans Teivile saadetud järelpärimine maavanema järelevalvemenetluse tulemuste kohta.

Piisavalt pikk aeg

Glaase sõnul on kuus aastat piisavalt pikk aeg, et ühele järelpärimisele vastus saata.
Saare maavanema nõunik Jaan Leivategija möönis, et järelevalvet puudutavatele pärimistele ei ole EELK-le vastuseid tõesti saadetud.

“Aga me oleme koos istunud konsistooriumi ja valla esindajatega ning meie seisukoht on, et konsistoorium ja vald peavad omavahel kokku leppima ning maavanema järelevalvet ei ole selles küsimuses mõtet teha,” rääkis ta.

Leivategija sõnul oli Ruhnu kohalik kogudus maareformi osapool. 1996. aastal krunditi Ruhnus maad ümber, tehti valla maakorralduskava ning lepiti kogudusega kokku, et kirikumaid vähendatakse, uue sajandi alguses tegi vald ka maa kompenseerimise otsuse.

Pärast seda otsust soovis EELK maavanema poolset järelevalvet, kuid 2007. aasta septembris andis Saare maavanem Toomas Kasemaa oma korraldusega Kooli maaüksuse ehk siis varem kirikule kuulunud maa Ruhnu vallale munitsipaalomandisse.

“Leiame, et maavanema selline korraldus on olnud kogudusele kahjulik,” tõdes Glaase, tema sõnul ei ole normaalne ka see, et vaidlusaluses haldusaktis ei ole EELK-d ära toodud nende asutuste hulgas, kellele korralduse koopiad saadetakse.

“Saare maavalitsus edastas EELK-le kõnealuse korralduse pärast järelpärimist alles 22. jaanuaril 2008,” märkis Glaase, kelle sõnul pöördus EELK kohtuorganite poole selle aasta 19. veebruaril.

Tüli ei taha

Samas tõdes EELK-d esindav jurist, et kirik ei soovi mingil juhul kellegagi tülitseda ning kiriku esindajad on käinud nii endise kui ka praeguse Ruhnu vallavanema jutul.

Kiriku jaoks neist käikudest kasu pole olnud, sest asjad on liikunud ikka oma rada pidi. “Asi on tehtud ära jõupositsioonilt,” lausus Glaase.
Leivategija hinnangul on olukord muutunud nii keeruliseks, et kohtusse minek ongi ehk ainus õige lahendus. “Las kohus otsustab, mis sellest asjast saab,” ütles ta.

Ruhnu vallavanem Aare Sünter ütles, et kuna asi on kohtus, siis tema kiriku maadevaidluse kohta kommentaari anda ei soovi.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)