Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

02.10.2013 | | Rubriik: Uudised

Allkirjastati Iiri kirikute rahuprojekt
Põhja-Iirimaa kirikuliidrid kirjutasid 27. septembril alla «Iiri kirikute rahuprojektile» (Irish Churches Peace Project), mille eesmärgiks on heade suhete ja rahuprotsessi nii strateegiline kui praktiline arendamine Põhja-Iirimaal ja sellega piirnevates riikides.
Koostööprojektist võtavad osa roomakatoliku, presbüterliku ja metodisti kiriku esindajad ning Iiri Kirikute Nõukogu liikmeskirikud. Suur osa projektist on suunatud eelkõige kohaliku kiriku ja kogukonna suhete arendamisele. Projekti rahastab Euroopa Liidu vastav programme PEACE III.

Karjala riigipea Toimus Barentsi regiooni kristlike kirikute nõukogu kohtumine
Möödunud nädalavahetusel toimus Karjala vabariigi pealinnas Petroskois iga-aastane Barentsi regiooni kristlike kirikute nõukogu koosolek, millest võttis osa 26 liiget viiest luterlikust ja viiest õigeusu piiskopkonnast Norrast, Soomest, Rootsist ja Loode-Venemaalt.
1996. aastast tegutsev nõukogu arutas koostöö ja kiriku üldise rolli üle, prioriteetideks võeti noorsootöö, keskkonnasääste ja traditsiooniliste kultuuride säilitamine. Üritusest võttis osa ka Karjala kuberner Aleksandr Hudilainen (fotol).

õpilane kirjutabSelgusid teoloogilise hariduse uuringu tulemused
2011–2013 korraldatud ülemaailmse teoloogiahariduse uuringu tulemuste järgi on kasvamas karismaatilis-kristlike haridusasutuste hulk ja vähenemas protestantlike ja katoliiklike koolide arv.
Suurenenud on veebipõhise hariduse pooldajate arv, samuti suhtutakse positiivselt rahvusvahelisse praktilisse koostöösse. Endiselt mängib suurt rolli õppejõudude autoriteetsus ja kogemustepagas. 21 kuud kestnud uuringust võttis osa üle 1650 kirikuliidri ja teoloogilise õppeasutuse õppejõu.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)