Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Lühidalt

17.08.2011 | | Rubriik: Uudised


«Teeme koos!» selle aasta projektid koos

Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» meetme «Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine» raames laekus esmaspäevaks EELK projektile «Teeme koos!» selle aasta voorus üksteist taotlust.
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu finantseeritavat projekti iseloomustades ütles diakooniatalituse juhataja Avo Üprus, et kajastust pidi leidma diakoonia sügavam mõte ühistegevuse kaudu ning selle toimimise aktuaalsus.
Ideid laekus näiteks Eesti pühapaikade põhjalikuks kaardistamiseks, luterliku kooliklassi loomiseks, transporditeenuse osutamiseks elatanud ja puuetega inimestele, vanade kloostrikäsitöö oskuste taaskasutusele võtmiseks, lepitusteenuse mudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks.
 Virumaal peetakse MTÜde ümarlauda
23. augustil koguneb Virumaa koguduste ja mittetulundusühingute ümarlaud Rakverre Kolmainu koguduse ruumikasse noortemajja. Eelkõige oodatakse neid, kes on valmis kaasa lööma kinnipeetavate rehabilitatsiooniprojektides.
Justiitsministeerium ja EELK on sõlminud koostöökokkuleppe vabatahtlike tugiisiku teenuse osutamiseks Viru vangla kinnipeetavatele.
Aprillis toimus Virumaa tugiisikutele 45tunnine koolitus, milles osalesid koolitajatena Balti kriminaalpreventsiooni instituut, justiitsministeerium koostöös Viru vanglaga.
21. juunil said kümme vabatahtlikku Eesti Kirikute Nõukogult sellekohase tunnistuse ja on valmis alustama vastutusrikast tööd tugiisikuna vanglast ennetähtaegselt vabanenutega.
Ümarlaua kutsus kokku diakooniatalituse Virumaa projektijuht Tiiu Kadarik.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)