Esileht » Uudis » Uudised »

Lühidalt

01.06.2011 | | Rubriik: Uudised

 Tähistatakse ristimistalitust
Järgmisel pühapäeval oodatakse Helme kirikusse kell 11 algavale jumalateenistusele eriliselt koguduses viis või kümme aastat tagasi ristitud inimesi, et meenutada püha toimingut. Kõigile toonastele ristilastele on saadetud kutsed.
Sarnase tähtpäeva kogemuse sai koguduse õpetaja Arvo Lasting möödunud aastal Norras sõpruskogudusel külas käies ja soovib sellise traditsiooni algatada ka oma teenitavas koguduses, et koguduseliikmeid rohkem kirikuga siduda ja üksteisega osadusse ühendada.
 Abiks pühakirja lugejale
Kirjastus Logos on välja andnud mahuka teose, «Suure piiblileksikoni», mis sisaldab üle 6000 märksõna. Fritz Rieneckeri ja Gerhard Maieri koostatud leksikon on varustatud jooniste, skeemide ja kaartidega. Tegu on mahukaima eesti keeles avaldatud andmestikuga, mis aitab tänapäeval Piiblist aru saada.
Saatesõnas kirjutab teoloogiadoktor Jaan Lahe: «Piibel on vaieldamatult üks maailma ajalugu enim mõjutanud tekste. Piibli ja teiste inimkultuuri alustekstide tundmine avardab meie maailmapilti ning aitab sügavamalt mõista inimest ja tema kutsumust.»
Kirikupäeval Dresdenis
Tänasest pühapäevani osaleb Saksamaal Dresdenis toimuvatel evangeelse kiriku kirikupäevadel Otepää ja Rõngu pillimeestest koosnev pasunakoor, mille koosseisu kuulub kümmekond kirikumuusika liidu pasunakoori liiget.
Möödunud aastal Lätis toimunud seminaril, mida juhendasid Dresdeni muusikud, hakati kirikupäeva kavva kuuluvaid muusikapalu õppima. Taustaks mängitakse kirikupäeva erinevatel üritustel viie päeva jooksul.   

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)