Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Lisavastuvõtt diakonikoolitusele

25.04.2012 | | Rubriik: Teated

Pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail usuteaduse instituudis.
Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate lisavastuvõtt toimub konsistooriumis 22. mail algusega kl 10. Koolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 30 EAP ulatuses vastavalt diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale.
Koolituse kulud tasub kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Diakonieksam toimub 16. oktoobril.
Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile 15. maiks järgmised dokumendid: avaldus; õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus vastava isiku kutsumiseks diakoniameti eksamile koos praosti või peakaplani kinnitusega; elukookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse; ristimis- ja leeritunnistuse koopiad; teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopia;   enesetutvustus ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav EELK UI kodulehel); kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav EELK UI kodulehel); foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.
Info: Liina Sander, tel 611 7405; 5817 3444; e-post: liina.sander@eelk.ee.
www.eelk.ee/ui 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)