Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Lisavastuvõtt diakonikoolitusele

02.05.2012 | | Rubriik: Teated

Pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail usuteaduse instituudis.
Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate lisavastuvõtt toimub konsistooriumis 22. mail algusega kl 10. Koolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 30 EAP ulatuses vastavalt diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale.
Koolituse kulud tasub kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Eksam toimub 16. oktoobril.
Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile 15. maiks avalduse; taotluse vastava isiku kutsumiseks diakoniameti eksamile; elukookirjelduse; ristimis- ja leeritunnistuse koopiad; teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopia;   enesetutvustuse; kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel; foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.
Info: Liina Sander, tel 611 7405; 5817 3444; e-post: liina.sander@eelk.ee; www.eelk.ee/ui

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)