Esileht » Uudis » Uudised »

Lihvi EELK arengukava rakendusplaanile

08.02.2012 | | Rubriik: Uudised

Piiskop Einar Soone, kes koordineerib ka personaliküsimusi kirikus, usaldas arengukava rakendusplaanis teemade juhtimise kiriku assessoreile. Internet31. jaanuaril said Tallinnas EELK konsistooriumis kokku EELK arengukava need töörühma liikmed, kelle abiga antakse lihvi selle rakendusplaanile.

EELK arengukava muudatuste eelnõu läbis enne sügisest kirikukogu kaks lugemist konsistooriumi ja EELK majandusnõukogu ning arengunõukogu ühisistungitel, mille käigus tehti veel mitmeid muudatusi. 
Mäletatavasti on prioriteetseteks töösuundadeks kirikus jumalateenistuslik elu ning kirikumuusika, laste- ja noortetöö, diakoonia ning nende kõigi üleseks printsiibiks misjonaarne tegevus. Neid valdkondi sidustavad oma eesmärgipärase tegevusega inimvara, EELK majanduse ja varahalduse ning kiriku sise- ja väliskommunikatsiooni valdkonnad.
EELK arengukava muudatused jaotati kaheks, selle üldosa esitati sügisel ning võeti kirikukogu poolt teadmiseks; rakendusplaan oma tegevuste ja vastutajatega esitatakse EELK kirikukogu kevadistungjärgule. Lisaks vajab ettevalmistamist kirikuseadustiku muudatuste pakett, mis reguleeriks arengukava rakendusplaani paremat elluviimist.
Seekordsel kokkusaamisel osales koostöögrupp eesotsas piiskop Einar Soone, kantsler Urmas Viilma ja arengukava koordineerija Marion Bobkoviga, peale nende olid kohal eri valdkondade ja allasutuste esindajad.
Selge on see, et senisest tehnilisem ja paremat analüüsi ning tagasisidet võimaldav arengukava koos rakendusplaaniga on üldkiriklikult ainuvõimalik. Piiskop Soone tõi seekordsel kokkusaamisel meeskonda tagasi ka praegused assessorid, kes on eri teemade juhid ning peavad vedama oma tööd koos valdkondlike juhtidega, kes vastutavad ka praktilise rakenduse eest. Rakendusrühm hakkab koos käima kaks korda aastas ning korraldab sügisel ja kevadel strateegiaseminari kirikutöö eestvedajaile ja vastutajaile kogudustes.  
Mari Paenurm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)