Esileht » Uudis » Esileht »

Lauluraamat lauale, palved ja laulud suhu

19.01.2011 | | Rubriik: Esileht

Andres Põder on kuulutanud 2011. aasta kiriku laulu- ja palveraamatu aastaks. ArhiivPeapiiskop Andres Põder, kes lõppenud aasta esimesel advendil Toronto Peetri kirikus kuulutas 2011. aasta kiriku laulu- ja palveraamatu teema-aastaks, kutsub kõiki üles lauluraamatut propageerima.
Eesti Kirikule antud intervjuus innustab ta igat kristlast andma sellesse protsessi oma panus.
Milline tähendus on laulu- ja palveraamatul Teie jaoks?
Kuulusin alates 1980. aastast lauluraamatukomisjoni, olles seega päris lähedalt seotud lauluraamatu ettevalmistamise ja väljaandmisega. Raamatus on ka mõned minu laulutekstid (nt nr 460 «Miks on neid, kes teiselt võtnud». – Toim.). Vaimulikuna olen seda raamatut aastaid kasutanud. Tean selle nõrku ja tugevaid külgi. Tegemist on raamatuga, mis on oma ja osa minu identiteedist – seega tähtis.
Mida isiklikult ootate käimalükatud teema-aastast?
Et see aasta annaks tõuget käsitleda kiriku laulu- ja palveraamatu osa meie kultuuriloos laiemalt, tutvustada seda ajakirjanduses ja üldhariduskooli muusikatunnis.
Loodan, et sellel aastal käivitub ka ettevalmistustöö uue lauluraamatu väljaandmiseks, nagu näeb ette meie arengukava. Meie kiriku kodulehel on avatud teema-aasta rubriik http://www.eelk.ee/lauluaasta11.php, kuhu kutsun saatma teavet igast heast algatusest ja planeeritavast ettevõtmisest. Ootan, et see aasta aitab väärtustada meie kirikus ja ühiskonnas nii kirikulaulu kui palvet.
Keda võiks teema-aasta eriti puudutada?
Piibli ja katekismuse kõrval on kiriku lauluraamat üks meie rahvuslikke identiteete. Oma panuse saab anda iga inimene ja kirikuliige, kas või kinkides lauluraamatut oma lähedasele ja avades selle oma kodus, et laulda sealt koos perega mõni laul ja lugeda palve.
Vaimulike ja juhatuseliikmete võimuses on hoolitseda selle eest, et lauluraamatuid koguduses jätkuks ja et nad näeksid kenad välja. Oma asjatundlikku abi saavad anda kirikumuusikud, korraldades ühislaulmist ning tutvustades laulude saamislugu. Ühtaegu kutsun kõiki muusikainimesi looma uusi vaimulikke laule, millega võiks rikastada senist lauluraamatu valikut.
Milline roll on laulu- ja palveraamatul Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühinemisel?
Kiriku laulu- ja palveraamat on Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühistööna nähtava ühtsuse selge märk. Nii nagu kahekümne aasta eest kõneles see vabadusest ja kokkukuuluvusest, on käimasoleva teema-aastaga suur rõõm tähistada kahe kiriku äsja ametlikult taastatud ühtsust.
Viljakandmiseks vajab vabadus aega. Ja kas ei seo just laul ja palve kogudust! Seistes ühel häälel ja ühel meelel Jumala ees, oleme võitmatu ja rõõmus rahvas – jumalarahvas.
Soovin kiriku laulu- ja palveraamatu aastale ja kõigile, kes seda aitavad teoks teha, rohket Jumala õnnistust.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)