Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

Lätis võeti vastu luterliku kiriku seadus

22.10.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Läti parlament võttis vastu seaduse luterlikust kirikust. Seaduse üldeesmärk on määratleda kiriku juriidiline staatus, reguleerida koguduste majandustegevust ja koguduste struktuuri. Seadus asetab riigile kohustuse aidata kaasa ajaloolise väärtusega pühakodade säilitamisele ja korrastamisele. Ühtlasi sätestatakse kiriku õigus korraldada ise arvestust oma liikmete üle, tagades seadusega nõutava isikuandmete kaitse. Teatud puhkudel vabastatakse kirik kinnisvaratehingutega seotud riigilõivudest.

Seadus tagab kiriku õiguse pühakirja tõlgendusele ja haridusdoktriinile ning keelab vaidlustada kiriku kanoonilisi otsuseid ilmalikus kohtus. Samuti tagatakse, et kiriku vaimulikke ei saa üle kuulata ning neilt ei või nõuda pihil kuuldu avaldamist. Ühelgi ametiasutusel või ametiisikul ei ole õigust värvata vaimulikke jälitustegevusse.

Seaduse kohaselt ei saa vaimulikke ja vaimulikukutseks valmistuvaid tudengeid kutsuda ajateenistusse. Üldmobilisatsiooni puhul võib neid isikuid rakendada üksnes tegevuses, kus nad ei kanna relva.

Seaduse vastuvõtmisele eelnesid aastaid kestnud läbirääkimised Läti Vabariigi valitsuse ja luterliku kiriku vahel.

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=1

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)