Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kutsumusest võiks saada kutse

11.09.2002 | | Rubriik: Kirikuelu

10. september oli viimane päev, et esitada dokumendid kirikumuusiku kutsekategooria saamiseks. Otsus kategooria andmisest langetatakse 2. oktoobril
Kirikumuusiku kutsekategooriaid on kirikumuusikutele jagatud alates aastast 2000. Huvi uue asja vastu on ilmutatud, seni on kutsekategooria omandanud 13 inimest. Lisaks töötab meil hulk kirikumuusikuid, kes said kategooria Soomes või Saksamaal õppides.
Igat kutsekategooriataotlust käsitletakse eraldi. Tänapäeval tegutseb kõrgkoole, mis annavad kirikumuusikaalast eriharidust. Need on Eesti Muusikaakadeemia, Usuteaduse Instituut ja Viljandi Kultuurikolledzh;. Nende lõpetanuile on kategooria määramine lihtsam. Kui aga inimene on muusikahariduse saanud ajal, mil neis koolides sel erialal veel õppida ei saanud, loevad kategooria saamisel taotleja senine hariduskäik, täienduskursused ja staazh;.
Kutsekategooriat on võimalik saada kolmel viisil: organisti, koorijuhina või organist-koorijuhina. Kategooriaid on neli: A-, B-, C- ja D-kategooria.
A-kategooria taotleja peaks olema lõpetanud muusikakõrgkooli (näiteks Eesti Muusikaakadeemia) ja omama seejuures ka teaduskraadi muusika alal; B-kategooria taotlejal peab olema muusikaalane kõrgharidus; C-kategooria antakse muusikalise keskastme tunnistuse omanikule. D-kategooria taotlejaile esitatakse kõige väiksemad nõudmised, kuid ta peaks siiski üht-teist teadma liturgikast, orelimängust ja muust sellesse valdkonda puutuvast. Kui kellelgi on tekkinud küsimusi, siis võiks ta julgesti pöörduda Kirikumuusika Liidu poole.
Meeli Pärtelpoeg

* Kirikumuusikuks nimetatakse EELK-s töötavat organisti, koorijuhti või organist-koorijuhti.
* Kirikumuusikule antakse kutsekategooria lähtuvalt taotleja haridusest, staažist ja tegelikest oskustest.
* Kirikumuusik, kes töötab samaaegselt organistina ja koorijuhina, võib taotleda ka erinevaid kategooriaid.
* Kirikumuusikute palgaastmed vastavalt nendele antud kutsekategooriatele sätestatakse EELK palgaseaduses (KT 1997, 4, 166; 1998, 2, 65).
Kutsekategooria taotlejad võiksid teada, et
* Taotlemise põhieelduseks on vähemalt aastane töö EELK koguduses organistina, koorijuhina või organist-koorijuhina viimase viie aasta jooksul.
* A-kategooria taotlemise eelduseks on muusikadoktori või muusikamagistri teaduskraad ning teadmised D-, C- ja B-kategooriates nõutud õppeprogrammi ulatuses.
* B-kategooria taotlemise eelduseks on (kiriku)muusikaalane kõrgharidus (Eesti Muusikaakadeemia) ning teadmised D- ning C-kategooriates nõutud õppeprogrammide ulatuses.
* C-kategooria taotlemise eelduseks on keskharidus (kiriku)muusika erialal (EELK Usuteaduse Instituudi Muusikaosakond, EELK Kirikumuusikakool, Viljandi Kultuurikolledži kirikumuusika osakond, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli kirikumuusika osakond) ning teadmised D-kategoorias nõutud õppeprogrammide ulatuses.
* D-kategooria taotlemise eelduseks on elementaarne (kiriku)muusikaalane haridus käesoleva korra lisas toodud vastava kategooria nõuetele.
* Kirikumuusiku C- ja D-kategooriat võib taotleda ilma eelpool nimetatud õppeasutuse diplomita juhul, kui kategooria taotleja omab käesoleva kategooria lisas toodud kategooriate nõuetele vastavat taset.
Põhjalikumalt nõuetest Kiriku Teatajas nr. 3, 15. juuli 2000.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)