Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kutse Jumala riiki

13.06.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Elus saame päris palju kutseid. Vahel kutsutakse meid kellegi juurde külla, vahel sünnipäevale või näiteks vastuvõtule. Samuti on tööalaseid kutseid, kus meid palutakse tegema mõnda tööd. Vabal ajal on samuti oma kutsed: meid ootab nii internet, teler, raadio, ajaleht ja raamatud. Nende vahel valimine on küllaltki raske. Tänapäeva maailmas on üha rohkem kutseid ja kõigile ei saa vastata jaatavalt, sest ööpäevas on vaid kakskümmend neli tundi.
Kellelegi või millelegi jah-sõna ütlemine tähendab aga paraku teistele äraütlemist. Ilmselt teab igaüks, et ei ole just tore tunne, kui meie kutsele keegi eitavalt vastab. Seega tuleb tõsiselt kaaluda, milline kutse on kõige olulisem ning kuhu peaksime minema, mida tegema ja millest võiksime pigem loobuda. Nendest valikutest sõltub küllalt palju meie isiklikus ja tööalases elus.
Kuid nende argiste kutsujate kõrval on alati ka Jumal. Kristus kutsub meid: «Tulge minu juurde kõik …» (Mt 11:28). Kutse Jumala juurde on suurim kutse elus. Vastusest sõltub lõppkokkuvõttes see, kas saame igavese elu või mitte. Jumal kutsub meid oma sõna juurde, ta kutsub meid armulauale. Issand ise tahab meiega palves kõnelda. Kuidas reageerime tema kutsele? Kas oleme valmis seda kuulma ja teda järgima? Tema kutsele antavast vastusest sõltub palju rohkem kui argistele kutsetele antavatest vastustest.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)