Esileht » Uudis » Esileht »

Kuidas suurendada koguduse liikmeskonda

29.01.2003 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Soome kirjastus Kotimaa pidas 20.–22. jaanuarini Tallinnas traditsioonilist talveseminari.
Seminaril räägiti sellest, millised võimalused on kirikul oma liikmeskonna suurendamiseks, millist tähtsust omab selles töös kristlik kasvatus. 50 vaimulikku ja koguduse majandusjuhatajat Soome erinevatest paikadest alustasid seminariga laeval, tagasiteel tehti samas kokkuvõtteid. Allpool mõned seminaril osalenute mõtted.
«Kirikul on vaja korralikke tegutsemisruume, kuid see ei tõsta veel tema autoriteeti,» tõdes piiskop emeeritus Paavo Kortekangas. «Ristiinimene üksi, olgu ta nii hea kui tahes, ei tee kirikut veel usutavaks. Ainuke usutavuse alus on Kristuse lunastusteo ja evangeeliumi kuulutamine lühendamata ja värskena. Kirik peab esindama selget kristlikku moraali, mitte heaks kiitma igasuguseid arvamusi ja seisukohti eetilistes küsimustes.»
Tänapäeval ei ole enam ühtegi nimetamisväärset põhjust, mille vastu protesteerides peaks välja astuma kiriku liikmeskonnast. Nüüdsel ajal lahkutakse ainult väärtushinnangute muutumise tõttu. Kiriku tööd ja sõnumit ei peeta selles enam tähtsaks, ütles õpetaja Kari Koivu Hämeenlinnast.
Küsimus, miks peaksin olema kiriku liige, on põhjendatud. Inimene ootab, et koguduse liikmeks olek annab ta elule lisaväärtust. «Kas kirik on selle unustanud?» küsis Seppo Aaltonen Jyväskyläst. Ta märkis, et liikmeskonna põhilist vanuserühma, 19–39aastaseid näeb kirikus peamiselt ristimistel, laulatustel jt kiriklikel talitustel. Kuid inimesed tahavad sageli neis olukordades õpetajaga juttu rääkida. Seppo Aaltonen rõhutas, et õpetaja peaks sellega arvestama ja oma tööplaani vastavalt seadma.
Helsingi toompraost Mikko Heikka märkis rõõmustavalt, et olukord on hakanud üldiselt paranema, mis selgub Soome kiriku nelja aasta töö ülevaatest. Tõususuunas liigub laste- ja noortetöö, usuõpetus, leerikoolid. Kõiki neid kiriku töö põhisuundi saab aga teadliku suunamisega tugevdada.
Mõte, et kirik peab tegema kiriku tööd, kerkis seminari rohketes vestlusringides ja ettekannetes jõuliselt esile. Kirik võib oma liikmeskonna suurust kõige paremini mõjutada olles usutav ja keskendudes oma põhitegevusele: evangeeliumi kuulutamisele, usu hoidmisele ja nõrga inimese eest seismisele.
Reijo Teloranta

Kirjastus Kotimaa

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)