Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kristus on surnuist üles tõusnud!

27.03.2013 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Iga inimese ellu kuulub nii raskeid kui ilusaid hetki. Selleks, et märgata heade päevade ilu, on vahel vaja enne kannatada ja taluda raskusi.
Ka Kristus kannatas selles maailmas. Tema õpetust ei võtnud kõik vastu. Inimlik kadedus ja kurjus ründasid teda põhjuseta ning viisid maailma Päästja ristile surema. Patuta inimese peale asetati kogu maailma patt, mis oli ränk ja valus koorem. Selle kannatuse põhjus oli lunastus, inimeste vabaks ostmine surma ja patu käest. Nii andis Jumal oma kõige kallima, Poja Jeesuse Kristuse, et meid päästa. Issand pidi kannatades surema. Jüngrid tundsid end hüljatuna ja olid hirmul oma elu pärast.Kuid selle maailma kurjus ei jäänud kauaks võidutsema. Pühapäeva hommikul tõusis Kristus surnuist. Esimeste päikesekiirtega olid Issanda ülestõusmise tunnistajateks ka naised ja jüngrid. Elu võitis.
Ülestõusmine kinnitab seda, et Jeesus on Jumala Poeg. Tema õpetused olid õiged, imeteod Jumalast ja armastus inimeste vastu tõeline. Kristuse surnuist ülestõusmine muutis maailma ajalugu. Väikesest rühmast jüngritest sai alguse maailma suurim religioon.
Ülestõusmisse uskudes võivad saada lahenduse meie elu raskused. Võime olla kindlad, et kord ootab meidki võit. Ka pärast kõige pikemat talve saabub kord soe kevad, kõige suuremale kannatuse järgneb lahendus ning surma järel on elu.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)